Foto

Dreamstime

– Se på kritikk som en gave

Publisert: 4. mars 2019 kl 09.48
Oppdatert: 4. mars 2019 kl 09.48

Mange ser på kritikk som noe vondt, pinlig eller farlig som man må unngå for alt det er verdt. Men hvis du unngår kritikk systematisk, går du glipp av en rekke muligheter til bedre kommunikasjon, bedre relasjoner og en hel del læring.

– Avviser du kritikk sier du i prinsippet «nei takk» til en gave. Kritikk er helt vesentlig for å utvikle seg, og spesielt ledere har mye å hente, mener Maj Bjerre.

Bjerre er strategisk rådgiver, og har blant annet skrevet boka «Gaven i kritik», nettopp om hvordan man kan bruke kritikk som et verktøy for å lære, og samtidig hvordan du kan bruke denne kritikken til å bli en bedre leder.

En av de største feilene folk gjør, er å ta kritikk for personlig. Man burde heller bruke kritikk til bedre å forstå både seg selv og personen som står bak kritikken.

– Kritikk gir deg en mulighet til å forstå hvordan andre opplever deg i bestemte situasjoner. Det åpner opp for selvinnsikt og refleksjon, som du kan bruke til å korrigere på enkelte ting du gjør, og forbedre deg, skriver Bjerre til danske Væksthus for ledelse.

Saken fortsetter under annonsen

– Men kritikk gir deg også en gyllen mulighet til å forstå andre mennesker, og se verden fra deres perspektiv. Bruk kritikken til å forstå hva som opptar dem, hvordan de ser på samspillet og relasjonene på arbeidsplassen.

5 tips for å bli flinkere til å motta kritikk

  • Sett av nok tid: Ikke avfei kritikk fordi du har dårlig tid. Si heller at du gjerne vil høre på innspillene, og avtal et møte når du har tid til å lytte skikkelig.

  • Du er ikke dine handlinger: Vi tar kritikk for personlig. Man er ikke det man gjør her i verden, og det gjelder også for kritikk.

  • Lytt og evaluér: Vær oppmerksom på den andre personens kritikk – det kan jo hende at det de sier, stemmer. Hvis det ligger noe i kritikken, så skal du tørre å innrømme overfor motparten at du ser saken fra deres syn og at de har rett.

  • Vær løsningsorientert: I etterkant av kritikken bør du ikke henge deg opp i problemet, men heller se deg rundt etter løsninger. Det er løsningen kritikeren er opptatt av, ikke problemet i seg selv. Hvis du ikke ser løsningen selv, bør du be kritikeren om konkrete forslag.

  • Vær takknemlig: Takk medarbeiderne dine for de tilbakemeldingene du får, spesielt hvis du bruker det til noe positivt.

Nyhetsbrev
søn 20.02.2022 23:47

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.