Nye studier

Toppsjefer som er generalister og rekruttert utenfra er ikke nødvendigvis best

Publisert: 8. oktober 2018 kl 09.48
Oppdatert: 10. oktober 2018 kl 11.22

LEST OM LEDELSE: Tidligere studier har vist at generalister har større sannsynlighet for å bli toppledere enn spesialister. Det er også sannsynlig at de får høyere lønn enn spesialistene, konstaterer Bård Kuvaas, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, i en kronikk i Dagens Næringsliv.  

Nå er det imidlertid kommet et par studier om dette som gir grunn til ettertanke.

Bedre resultater

Funnene derfra er i seg selv ikke nok til å si at man bør rekruttere spesialister fra egne rekker, men dataene er robuste nok til at man kan si at organisasjoner ikke bør ha preferanser for eksternt rekrutterte generalister og attpåtil gi dem høyere lønninger sammenlignet med interne kandidater og spesialister, skriver Kuvaas i kronikken.

Professoren viser til studien «Jack of all, master of all? CEO generalist experience and firm performance» der Donald J. Schepker med kolleger har funnet at jo mer generalist topplederen er, desto svakere er de organisatoriske resultatene. I alt 2.243 amerikanske børsnoterte selskaper er med i studien. Videre trekker Kuvaas frem en meta-analyse av 13.500 topplederbytter i USA, som viste at organisasjoner som hadde internt rekrutterte toppsjefer hadde bedre langsiktige resultater enn organisasjonene med eksternt rekrutterte toppledere.

«Bør ikke ha preferanser for eksternt rekrutterte generalister og attpåtil gi dem høyere lønninger sammenlignet med interne kandidater og spesialister»

De store norske har ansatt internt

Saken fortsetter under annonsen

Vanlige argumenter for å velge generalister som toppledere, er at de må ha evne til å løse mange ulike og komplekse utfordringer under stor usikkerhet. Motargumentet er at de kan ha for lite kunnskap både om egen organisasjon og bransjen. Kanskje kan selskapene også ønske seg en kandidat utenfra som kan komme inn og gjøre strategiske endringer.

Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv har siden 2009 kartlagt lederskifter i de 50 største selskapene på Oslo Børs. Kartleggingen som ble gjort ved utgangen av 2017 viste at 66 prosent av de 50 største børsnoterte selskapene på dette tidspunktet hadde en toppsjef som var rekruttert fra egne rekker.

I 2017 ansatte tre av disse femti selskapene en ny toppsjef. To av selskapene gikk for en ekstern kandidat. Ett selskap rekrutterte fra egne rekker.

Jevner seg ut

Det internasjonale konsulentselskapet Strategy& har over mange år jevnlig analysert lederskifter i 2500 av verdens største selskaper. Tidligere har de funnet at internt rekrutterte sjefer har gjort det bedre enn de eksternt rekrutterte lederne. Undersøkelsene som gjelder lederskifter i årene 2015 og 2016 viste imidlertid noe annet: Da fant de at eksternt rekrutterte toppledere leverte noe bedre resultater enn de internt rekrutterte.

Saken fortsetter under annonsen

– Trolig er årsaken at for ti år siden valgte man oftere en sjef utenfra når man ikke hadde noe alternativ internt. Nå velger styrene oftere en ekstern fordi det er en rett beslutning i et planlagt skifte. Styrene er blitt flinkere, og tenker i større grad igjennom hvilken evner toppsjefen må ha for å ta selskapet framover, uttalte Per-Ola Karlsson, partner i Strategy&, da han kommenterte dette funnet i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse i juni i fjor.

– De eksterne leverer litt bedre, men interne og eksterne leverer mer like resultater enn de gjorde før.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no