Behandler du dine ansatte som barn og detaljstyrer hvordan de løser oppgavene sine, kan det skape misnøye og konflikt på arbeidsplassen.

Foto

Dreamstime

5 ting ledere gjør som skaper konflikt

Publisert: 26. september 2019 kl 10.37
Oppdatert: 26. september 2019 kl 10.38

Som leder har du stor påvirkning på kulturen på arbeidsplassen. Selv om du ikke mener det, kan din ledelse være med på å skape konflikter.

Det skriver Jeremy Pollack, antropolog og konsulent i konfliktløsning i Silicon Valley om på nettsiden Fast Company, ifølge Chef.se.

Hvordan løse konflikter?

Dagens Perspektiv har i en artikkelserie sett nærmere på hvordan ledere bør håndtere konflikter på arbeidsplassen.

Her er fem ting mange ledere gjør, som kan bidra til konflikt:

1. Du er ikke tilstrekkelig åpen

De fleste medarbeidere liker å ha oversikt over hva som skjer i bedriften. Hvis nyheter eller endringer kommer plutselig uten forvarsel, kan det skape frustrasjon og uro blant de som berøres. Dette kan du unngå ved å holde de ansatte orientert, ved regelmessige informasjonsmøter, informasjonsbrev på epost eller andre digitale verktøy.

2. Du involverer ikke de ansatte

Annonse

Hvis du gjør store endringer uten å be om innspill fra medarbeiderne, kan de lett føle seg maktesløse. Det skaper lett konflikt. Sørger du for å ha gode prosesser der folk kan komme med sine synspunkter og be om innspill fra de som berøres av en beslutninger, føler de ansatte seg betydningsfulle og delaktige.

3. Du gir for lite anerkjennelse

Det er lett å glemme å se de ansatte og gi dem anerkjennelse for den innsatsen de gjør. Det kan bidra til å redusere entusiasme og øke misnøye. Derfor kan det være lurt å ha rutiner for å gi folk tilbakemeldinger, skryte av god innsats, og sørge for at det også går til de som har de mer usynlige oppgavene.

4. Medarbeiderne opplever ikke tillit

Hvis ikke dine ansatte opplever at du stoler på dem, kan de kjenne seg undervurdert og overstyrt. Som leder må du i utgangspunktet ha tillit til at de ansatte gjør det de skal. Oppfyller de likevel ikke forventningene dine må du ha en dialog med dem om hva det skyldes og hvordan dette kan rettes opp.

5. Du gir ikke medarbeiderne selvstendighet

Hvis du behandler medarbeiderne dine som barn og detaljstyrer alt de gjør, vil det slå tilbake på deg selv. Vær fleksibel på hvordan de ansatte løser oppgavene sine og hvor og når de jobber. Å sette opp må og forventede resultater, og la resten være opp til de ansatte vil gi dem mer kontroll over eget arbeid og øke prestasjonene, råder Pollack.

Annonse

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no