Andor Bujdoso, Dreamstime (illustrasjon)

5 tips til arbeidsgivere som skal ha sommervikarer i år

Publisert: 21. mai 2019 kl 08.54
Oppdatert: 21. mai 2019 kl 09.03

LEST OM LEDELSE: Det er snart sommer, og sesong for sommervikarer. I den forbindelse er det verdt å merke seg at unge arbeidstagere er spesielt utsatt for arbeidsulykker og belastninger på jobb.

Dette gjelder spesielt ufaglærte og sesongarbeidere, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt – Stami – på sine hjemmesider.

Unge, uerfarne og utsatte

Noen av grunnene til at de unge er mest utsatt for arbeidsulykker, vold og trakassering på jobb, er ifølge de arbeidsoppgavene de blir satt til å gjøre samt manglende erfaring og opplæring, uttaler Therese Hanvold på stami.no.

Hanvold har nylig gjort en studie av unge arbeidstakere og risiko. Funnene viser at unge i alderen 17 til 24 år som er ufaglærte og i midlertidige stillinger er en gruppe som er særlig utsatt.

Stami minner arbeidsgivere, ledere og kolleger om følgende:  

Husk at sommervikarer ofte …

… mangler utdanning og erfaring med ulike arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser

… mangler bevissthet om arbeidsmiljørisiko

… mangler erfaring/kjennskap til jobben og omgivelsene

… har varierende modenhet både fysisk og mentalt

… har lav status og melder sjelden fra om problemer

Annonse

5 tips til arbeidsgivere som skal ha sommervikarer:

  • Opplæring – sørg for at de unge får god og systematisk opplæring i de aktuelle oppgavene de blir satt til.

  • Introduksjon – tilby en fadder som gir dem en innføring i «hvordan har vi det – og -gjør vi det – hos oss».

  • Informasjon – pass på at risikoforhold blir tydelig kommunisert.

  • Tilrettelagte oppgaver – gi oppgaver og arbeidsverktøy som står i forhold til deres forutsetninger.

  • Oppfølging – se til at de får oppfølging når de gjør oppgavene første gang og at man er åpen for dialog underveis

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no