Syda Productions, Dreamstime

8 tips for å forebygge konflikter

Publisert: 3. januar 2019 kl 10.01
Oppdatert: 7. januar 2019 kl 09.34

LEST OM LEDELSE: Hvis ledere venter for lenge før de griper inn når det oppstår konflikter, kan det få besværlige følger. Konflikter stjeler tid – og konflikter er ofte smertefulle. Hvis ledere klarer å gripe inn tidlig, vil de spare seg for mye jobb, men det viktigste lederne kan gjøre, er likevel å forebygge.

Dèt mener psykolog Patrik Nyström, som i en serie om arbeidslivspsykologi hos svenske Du&jobbet gir følgende tips for å forebygge konflikter:

* Grip inn tidlig når det oppstår motsetninger eller disputter.

* Del gruppen inn i mindre enheter – for å gi rom for at flere får snakke.

* Ved negativ adferd i gruppen, forsøk å forstå personens gode intensjoner.

* Korriger negativ adferd – i første omgang på tomannshånd med den det gjelder.

* Løft ofte frem medarbeidernes ulike styrker og kvaliteter.

* Lytt når folk forteller om opplevelser, og gi bekreftelse.

* Vis tillit til medarbeideres autonomi og kompetanse.

* Sett regelmessig av tid til dialog med medarbeiderne.

Nyström skriver utdypende om flere av punktene (les artikkelen hans her), og mener at en leder kan gjøre mye for å styrke det sosiale klimaet i gruppen.

Respekt og nærvær

Saken fortsetter under annonsen

Psykologen fremhever det å møte folk med respekt, på en måte som innbyr til diskusjon. Derigjennom viser man at man har tiltro til medarbeideres kompetanse og autonomi. Han minner også om at dialog med enkeltpersoner er grunnleggende for samarbeid, også på gruppenivå. Gjennom en-til-en-samtaler styrkes relasjonen og lojaliteten – og engasjement kan bygges.

Det ligger muligheter i samtaler der kompetanse bekreftes og folk kjenner at de er en del av en sammenheng, mener han. Psykologen tror mange glemmer dette i hverdagen. Det finnes så mange distraksjoner som avleder oss fra det viktigste i å lykkes med en samtale; nemlig nærvær. Her og nå.

Balanse-funksjon

Et annet, konkret, tips fra artikkelen som du kan vurdere å ta med deg inn i lederhverdagen, er å «se» gode hensikter også når folk uttrykker seg på klønete vis. Nyström bruker følgende eksempler:

  • Hvis én legger an en syrlig tone og sier noe sånt som at det «ikke er tid til å diskutere denne typen småting nå», så kan lederen svare med noe i retning av at «det er bra at du holder orden på tiden og at vi er effektive, men det Maria sa her, er viktig for at vi skal kunne fatte en god beslutning».
     
  • Hvis én gir uttrykk for kritiske tanker, og de andre ikke liker det, kan en leder passe på å si noe om nytten av kritisk tenkning. Og motsatt: Hvis det er kritikerne som har høy status i gruppen, kan lederen passe på å vise interesse for den som blir utsatt for kritikk.

Når psykologen anbefaler lederen å «justere» på denne måten, er det fordi lederen da kan få en balanserende og samordnende funksjon i gruppen. Slik mener Nyström at lederen kan få mest mulig ut av den kompetansen, erfaringen og de personlighetene finnes i gruppen.  

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no