Konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Øystein Andreas Bjerke / Storebrand

– Med ny organisering ønsker jeg å legge til rette for økt tempo

Publisert: 8. august 2019 kl 10.55
Oppdatert: 9. august 2019 kl 08.47

Endringene skal rigge konsernet for bedre kundeopplevelser, økt tempo og lønnsom vekst.

Heidi Skaaret vil ta over som leder for det nye satsingsområdet Personmarked Norge (PM), som fremover også vil få ansvar for produktenhetene Sparing, Bank og Forsikring. Terje Løken vil lede det nye konsernområdet Digital & Innovation, som vil fokusere på innovasjon og utvikling av nye digitale løsninger. Tove Selnes vil lede People og går inn i konsernledelsen, og det samme gjør Trygve Håkedal som vil lede konsernområdet Technology.

– Med ny organisering ønsker jeg å legge til rette for økt tempo og kraft av den daglige kundekontakten. Samtidig skal vi utvikle nye løsninger og konsepter til privatkundene våre, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en pressemelding.

Konsernsjefen påpeker at både markedet og digitale løsninger er i sterk utvikling.

– Veldig mye går bra i dag i Storebrand, samtidig står vi midt oppe i store endringer. Fra et tidligere tyngdepunkt mot bedriftskunder og forbedring av soliditet, rigger vi oss nå for lønnsom vekst i et stadig mer individualisert sparemarked, sier Grefstad.

Rigger konsernet rundt kundene

Ved å sette kundereiser og kundeopplevelser i sentrum skal Storebrand bygge prosesser og løsninger som leverer på de rette kundebehovene like bra som eller bedre enn de beste i verden – for eksempel ved å hjelpe kunder mot økonomisk frihet.

Annonse

Privatkundenes reise hos oss hopper mellom digitale og betjente flater. Kundeopplevelsen må forsterkes ytterligere med samarbeid og involvering på tvers av organisasjonen. Slik vil Storebrand tilpasse organisasjonen enda mer til kundenes behov.

Den nye konsernledelsen vil fra 8. august bestå av:

Konsernsjef: Odd Arild Grefstad

Konserndirektør med ansvar for økonomi, finans og strategi (CFO): Lars Løddesøl

Konserndirektør for Personmarked Norge: Heidi Skaaret (NY)

Konserndirektør for Bedriftsmarked Norge: Geir Holmgren

Konserndirektør for SPP: Staffan Hansén

Annonse

Konserndirektør for SAM: Jan Erik Saugestad

Konserndirektør for Bærekraft, Næringspolitikk og Kommunikasjon: Karin Greve-Isdahl

Konserndirektør for Technology: Trygve Håkedal (NY)

Konserndirektør for People: Tove Selnes (NY)

Konserndirektør for Digital & Innovation: Terje Løken (NY) 

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no