Når en ansatt er i krise

Publisert: 2. april 2019 kl 09.29
Oppdatert: 20. mai 2019 kl 10.28

Har du lederansvar, må du regne med å oppleve at en medarbeider plutselig befinner seg i en vanskelig livssituasjon, som vil kunne prege dem også i arbeidstiden. Da bør du ha tenkt igjennom hvordan du kan være en støttende leder gjennom en vanskelig periode, skriver det svenske ledelsesmagasinet Chef.se.

Her er en oppsummering av deres råd til ledere med ansatte i en krisesituasjon.

 1. Vær forberedt
  Som leder skal du ha kunnskap om hvordan du kan støtte en medarbeider i krise, uansett årsak. Du bør ha en plan for hvordan du håndterer det som kan oppstå. Det finnes en rekke utdanninger, kurs og ressurser som gir deg kompetanse om dette.
   
 2. Vær tilstede
  Krisestøtte i en akutt fase handler om å skape trygghet og gi omsorg. Selv om du kjenner deg ubekvem med å møte mennesker i sterk sorg, ta kontakt og vis støtte. Hør om det er noe du kan hjelpe til med. Stillhet kan oppleves som mangel på interesse, ikke at du tar hensyn.
   
 3. Vær lyttende
  La medarbeideren fortelle om det som har hendt og hvordan det oppleves. Gi medarbeideren tid og vis at du bryr deg, selv om du ikke har svar på alt. Det er lov å være usikker når du møter noen i en vanskelig situasjon du ikke selv har erfaring med. Det viktigste er å gi trygghet ved å lytte og bekrefte deres egen opplevelse av sin situasjon.
   
 4. Be om hjelp
  Hvis du synes situasjonen er vanskelig å håndtere selv er det lurt å be om hjelp utenfra. Det kan for eksempel være å tilby medarbeideren psykologhjelp. Kontakt for eksempel bedriftshelsetjenesten, hvis dere har det, for å høre om de kan bistå, eller om de har tips om hvor du kan finne hjelp.
   
 5. Senk kravene
  En person som befinner seg i en krise har kanskje behov for å ha mennesker rundt seg, selv om de ikke klarer å fokusere på arbeidsoppgavene. Hvis medarbeideren din ønsker å være på jobben, la han eller henne komme og være tilstede, men vær tydelig på at du ikke forventer at de presterer like godt som vanlig.

 

Saken fortsetter under annonsen