I et arbeidsliv i rask endring, bør ledere hjelpe medarbeiderne å videreutvikle nye sider ved seg selv, mener Brett Hyman, leder for NVE Experience Agency.

 

Violeta Stoimenova, IStock

Slik får du fram skjulte talenter

Publisert: 27. desember 2019 kl 11.50
Oppdatert: 27. desember 2019 kl 12.01

I et arbeidsliv i rask endring, kan ikke ledere lenger bare rekruttere folk med rett kompetanse. De bør finne folk som har potensial til å lære og utvikle ny kompetanse. Og de må hjelpe medarbeiderne å videreutvikle nye sider ved seg selv.

Det skriver Brett Hyman, leder for NVE Experience Agency på FastCompany.com.

Ledere må hjelpe medarbeiderne å videreutvikle nye sider ved seg selv

Han mener lederes oppgave er å identifisere de ansattes potensial og hjelpe dem å utvikle sine skjulte talenter. Han peker på fire måter å gjøre dette på:

1. Støtt multitalentene

Mange av de dyktigste og mest kreative medarbeiderne har mangfoldige interesser. Hyman har som leder sett mange ansatte vise overraskende ferdigheter langt utenfor sin kjernekompetanse. Hans råd er å være åpen for at ansatte ønsker å prøve noe nytt, og gi dem sjansen til å blomstre ved å la dem bruke og utvikle nye talenter.

2. Hjelp den ansatte ut av komfortsonen

Noen ganger er det den ansatte selv som kvier seg for å prøve seg på nye oppgaver. Det er lett å forbli i den samme funksjonen, og for eksempel aldri prøve å krysse grensen fra salgsavdelingen til kreativ produksjon. Ledere bør oppfordre sine medarbeidere til å utvide sitt kompetanseområde og teste ut skjulte talenter, mener Hyman.

3. Tren på åpenhet

Skal ledere holde på de ansattes entusiasme for jobben, er det viktig å vite hvilke mål de har og på hvilke områder de ønsker å utvikle seg. Skal man få de ansatte til å føle seg komfortabel med å uttrykke egne preferanser og følelser, må lederen vise åpenhet og sårbarhet selv. Da blir det lettere for dem å fortelle om hva de tenker.

4. Ta et skritt tilbake

Ledere som har dyktige ansatte som opererer på et høyt nivå, må gi dem veiledning når de trenger det, og ellers komme seg ut av veien, mener Hyman. De må gi medarbeideren mulighet til å skinne. Det medfører å unngå detaljstyring, og gi folk handlingsrom til å gjøre jobben sin.  

Hyman oppfordrer ledere til å se sine medarbeidere som sammensatte individer, og ikke knytte dem ensidig til en funksjon i virksomheten. Lederens jobb er å finne folk med potensial og dyrke deres styrker og talenter.

 

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no