For å lykkes med et arbeidsliv som trenger flere eldre ansatte, mener Randstad at vi må akseptere at en leder kan være under 30 år og at studenter like gjerne kan være 50.

Foto

MangoStar_Studio.

HR som bremsekloss

«For ung til å være leder og for gammel til å være nyskapende»

Publisert: 13. januar 2020 kl 09.41
Oppdatert: 13. januar 2020 kl 13.43

Når gjennomsnittlig levealder nærmer seg hundre år, vil vi trenge langt flere 75-åringer i jobb. Da mener rekrutteringsbyrået Randstad at vi må tenke helt nytt om hvordan arbeidslivet skal innrettes.

– Bedriftenes HR-arbeid burde være en drivkraft i denne omstillingen. I stedet ser vi at det ofte i stedet er en bremsekloss, sier markedssjef i Randstad Christian Børresen i en pressemelding.

Han mener norske arbeidsgivere i stor grad deler arbeidsstokken inn etter alder. Det er junior og senior i stillingstitler, og ansvar og lederstillinger tildeles etter ansiennitet.

– Det er fremdeles en vanlig tankegang at man er for ung til å være leder, og for gammel til å være nyskapende, sier han.

Dessuten er det praktisk å forholde seg til et skjæringspunkt for når man legitimt kan kvitte seg med gammel kunnskap og ta inn ferskere kompetanse. Konformitet er effektivt, mens fleksibilitet og tilpasning er mer krevende.

– Men det er her vi må endre oss.

Saken fortsetter under annonsen

Ikke bare nyutdannede

For å lykkes med et arbeidsliv som trenger flere eldre ansatte, mener Randstad at vi må akseptere at en leder kan være under 30 år og at studenter like gjerne kan være 50.

– Vi må innse at kunnskap har et datostempel, mens erfaring og evner er noe vi utvikler gjennom livet, så lenge vi fortsetter å bruke dem, sier Børresen.

Når arbeidsgivere skal rekruttere inn ny kompetanse, anbefaler Randstad at de også ser andre steder enn etter nyutdannede.

Erfaring fra gründervirksomhet eller fra andre typer organisasjoner er av høy verdi for de fleste virksomheter.

– Vi som jobber innen HR og rekruttering, vet også at arbeidstakere ønsker seg kolleger i ulik alder, sier han.

Saken fortsetter under annonsen

Gå ned i lønn

Unge arbeidstakere bytter jobb oftere (unge akademikere i snitt annethvert år) og mange ønsker å utforske nye arbeidsformer.

Noen prøver seg som gründer, andre jobber for en interesseorganisasjon eller reiser ut for å oppleve andre kulturer.

Alt dette handler mye om å utvikle egen kompetanse og bygge erfaring. Mange vil også i perioder være villig til å gå litt ned i lønn mot å ha mindre ansvar.

– Vårt inntrykk i Randstad er at de fleste ønsker å jobbe lenger. Mange tar mer utdannelse i løpet av yrkeskarrieren. Flere blir gründere i godt voksen alder, sier Børresen.

Blant dem som starter egne selskap i USA er det flere som er over 55 år enn under 34. Det er blitt vanligere å planlegge en gradvis overgang til pensjonistlivet.

Saken fortsetter under annonsen

– Ofte jobber man mindre de siste årene, og vi ser stadig flere som har gått av med pensjon som ønsker å jobbe deltid.

Arbeidsgivere henger etter

Randstad Workmonitor er en analyse som gjøres i over 30 land over hele verden. Den er gjennomført fire ganger i året siden 2003.

Av nordmennene som er spurt i undersøkelsen, svarer 89 prosent at de foretrekker å jobbe i team som består av ulike generasjoner.

Hovedgrunnen de oppgir er at ulik alderssammensetning gjør at teamene kommer opp med flere og mer innovative ideer og løsninger.

– Vi bør i større grad utnytte det mangfold av kompetanse som en aldrende befolkning faktisk utgjør, sier Børresen.

Saken fortsetter under annonsen

Han tror arbeidstakerne er klare for forandring, men oppfordrer samtidig HR-avdelingene til å komme etter.

– De som vinner er de som klarer å komme i forkant av de store omveltningene som alt har begynt – og som bare vil forsterke seg.