Kollektivtransporten har opprettholdt kapasiteten gjennom koronakrisen, tross strenge smittevernstiltak. 

Foto

Tor Einstabland

Nobinas sjåfører har holdt hjulene i gang

Ikke registrert smitte på jobb

Publisert: 28. desember 2020 kl 09.57
Oppdatert: 10. november 2021 kl 18.58

Det sier administrerende direktør i busselskapet Nobina, Jan Volsdal.

− Hvis det sås tvil om kompensasjonsordningene, vil jo Ruter og de andre store kollektivselskapene måtte ta grep som kan medføre lavere kapasitet og større trengsel i kollektivtrafikken, sier han. 

− Uten kompensasjon til bransjen hadde vi blitt tvunget til færre avganger og lavere frekvens, som på tross av færre passasjerer, likevel ville gitt mange fulle busser. Men fulle busser ville jo ha økt smitterisikoen, påpeker Volsdal.

Lenge siden 12. mars

Nobina er et børsnotert, nordisk busselskap med til sammen rundt 11.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

I Norge har Nobina 1300 medarbeidere og kjører ordinær rutetrafikk og skolekjøring i Akershus, Oslo og Lillestrøm. I tillegg tilbyr de utleie av busser og bussfører

Saken fortsetter under annonsen

Nobina i Norge har årlig rundt 44 millioner påstigende kunder, og betjener blant annet linje 31, en av Norges tyngste busslinjer, med rundt 50.000 daglige påstigninger i Oslo.

− Det er klart at koronakrisen har vært veldig utfordrende for bransjen. Billettinntektene har falt med opptil 50 prosent, litt avhengig av hvor i landet man er. Heldigvis har myndighetene fått på plass ordninger som bidrar til å kompensere for sviktende inntekter og økte kostnader. Hvis ikke kunne vi ikke ha opprettholdt driften og samtidig ivaretatt tilstrekkelig smittevern, sier Jan Volsdal, som håper kompensasjonsordningen vil fortsette så lenge bussene må kjøre med færre passasjerer på grunn av smittevern.

− 12. mars begynner å føles lenge siden nå. Umiddelbart er det jo sikkerhet for ansatte og passasjerer man tenker på, når man skal oppsummere året for selskapet. Vår modus operandi har vært å holde hjulene i gang for en samfunnskritisk virksomhet.

Og når Volsdal snakker om sikkerhet i dag, så er det ikke bare trafikksikkerhet det handler om. I 2020 har smittevern for passasjerer og ansatte vært det viktigste de siste ni månedene.

− Heldigvis tok en samlet bransje felles grep, blant annet stengte man fordøren slik at sjåførene skulle unngå direkte kontakt med passasjerene. I tillegg har vi innført omfattende tiltak når det kommer til vask av busser og overflater, hjemmekontor for administrasjonen og krav om avstand til kolleger.

− Hittil har vi ikke registrert et eneste tilfelle av smitte på jobb blant våre 1300 ansatte. Det betyr at vi har klart å tilby en forsvarlig og trygg arbeidsplass, framhever Nobina-direktøren.

Saken fortsetter under annonsen

20 prosent sykefravær

Selv om antall passasjerer har sunket dramatisk de siste ni månedene, har Nobina, som andre kollektivselskaper, opprettholdt driften og kjørt tilnærmet alle sine ordinære avganger gjennom hele koronatiden. På den måten har bransjen bidratt til bedre smittevern og i stor grad unngått fulle busser. Men det hadde ikke gått uten at oppdragsgiverne hadde blitt kompensert for lavere billettinntekter fra myndighetene.

− Jeg husker de første dagene etter 12. mars. Da hadde vi plutselig et sykefravær på opp mot 20 prosent. Mange var i karantene, mange var usikre, forteller Volsdal.

− Heldigvis fikk de ansatte raskt tillit til de tiltakene vi og bransjen satte i gang. Frykten forsvant, og vi kom etter en ukes tid inn i en slags «normal unormal» situasjon.

Siden har ikke fraværet vært høyere enn normalt i Nobina, bortsett fra en del karantenefravær.

− Vi må huske på at hver gang det innføres nye regler, blir det alltid en del som rammes av karantene. Men passasjerene har ikke blitt rammet av en periodevis utfordrende bemanningssituasjon, vi har i hele 2020 levert trafikken som normalt. Det er vi stolte av og det skyldes god innsats fra alle medarbeiderne og godt samarbeid med kunder og leverandører, understreker Volsdal.

Saken fortsetter under annonsen

− Du driver jo kriseledelse hele tiden. Nye regler og veiledere har kommet hyppig, og det er en stor jobb å iverksette dem fortløpende.

Var forberedt på «bølge to»

− Jeg må berømme de ansatte! Sjåførene har tatt på seg uniformen og kjørt sine ruter, renholderne har vasket og mekanikerne har utført vedlikehold. Det er klart at dette har vært ekstra tøft for sjåførene. De møter folk hver dag og kan være mer utsatt enn oss som sitter foran en kontorpult. Og det er en god prestasjon at ingen har blitt smittet på jobb så langt.

Som de fleste andre, håper Jan Volsdal at «dette slipper taket snart». I alle fall i løpet av 2021.

− Det skal bli godt å oppleve at stadig flere blir vaksinert om ikke så altfor lenge.

For mange enkeltindivider og bransjer har den såkalte «andre smittebølgen» som kom etter sommeren, vært ekstra tung. Så ikke for Volsdal og Nobina.

− Som selskap har vi håndtert den bra, synes jeg. Vi hadde jo verktøykassa klar, og dersom bransjen får kompensasjon for tapte billettinntekter utover neste år også, så skal dette gå bra ut fra et rent driftsperspektiv.

Saken fortsetter under annonsen

Du driver jo kriseledelse hele tiden. Nye regler og veiledere har kommet hyppig, og det er en stor jobb å iverksette dem fortløpende

Effektiv krisestab

− Er det noen positive erfaringer fra koronaåret 2020, som kan være nyttig å ta med seg videre?

− En positiv erfaring fra 2020 er at dette med å sette krisestab, der både ledelse, tillitsvalgte og verneombud deltar, gir gode resultater og et godt samarbeidsklima, mener Jan Volsdal.

− I tillegg har samarbeidet mellom oppdragsgivere som Ruter og oss som leverandør vært like avgjørende. Bransjen har jobbet sammen om utfordringene og det har vært en suksessfaktor. Dessuten har vi vist at vi jobber effektivt sammen, både internt og i bransjen.

− Og selv om jeg ikke ønsker å ha krisestab gående på permanent basis, så er det noen erfaringer fra denne måten å jobbe på som vi med fordel kunne tatt med oss videre inn i en ny hverdag, mener Nobina-direktøren.