Marianne Groth går tilbake ti EIka for å bli bærekraftsdirektør etter å ha vært statssekretær ved Statsministerens kontor. 

Eika Gruppen gjør flere endringer i konsernledelsen

Marianne Groth blir bærekraftsdirektør

Publisert: 7. februar 2020 kl 08.50
Oppdatert: 7. februar 2020 kl 08.50

Eika Gruppen skriver i en melding at de ønsker å øke sin innsats for å være en viktig bidragsyter til en bærekraftig finansnæring, både ved interne satsinger og krav, og ved å ta en aktiv rolle i felles initiativer i næringen.

– Bærekraft, både i form av å bidra til et grønt skifte og økt bevissthet om mangfold i egne rekker, står høyt på konsernets agenda. Samtidig forventer vi å fortsatt måtte bruke betydelige ressurser på å arbeide med myndigheter og bransjeorganer for å sikre lokalbankene mest mulig rettferdige konkurransevilkår, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen.

Dette medfører følgende organisatoriske endringer i Eika Gruppen:

  • Forretningsområdene Kundeopplevelse og Salg & Marked slås sammen til en felles enhet, som ledes av konserndirektør Ola Jerkø.

  • Bankområdet etableres som et eget forretningsområde, ledet av nytilsatt konserndirektør Trude Sæther Hansen. Sæther Hansen kommer fra rollen som Direktør for Bedriftsmarked i Eika Gruppen, har lang erfaring fra bank og har over tid vist stor kapasitet og kompetanse som leder.

  • Bærekraft og næringspolitikk etableres som et nytt forretningsområde, ledet av påtroppende konserndirektør Marianne Groth. Groth har de siste årene vært statssekretær ved henholdsvis Statsministerens kontor og Finansdepartementet, og er tidligere næringspolitisk direktør i Eika. Hun vil tiltre etter nærmere avtale.

Nye satsningsområder

I sum mener Eika Gruppen at dette vil bidra til å samle fagmiljøer, redusere kompleksitet og samtidig ytterligere styrke bankområdet, bærekraft og næringspolitikk som egne satsingsområder.

Videre vil Steinar Simonsen få frigjort kapasitet til å jobbe mer med deres viktigste strategiske prosjekter i tillegg til å videreføre jobben som leder for IT-området.

Saken fortsetter under annonsen

Konsernledelsen vil etter at endringene er gjennomført bestå av:

•          Konsernsjef (CEO): Hege Toft Karlsen

•          Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO): Sverre V. Kaarbøe

•          Konserndirektør IT og strategiske prosjekter (CIO): Steinar Simonsen

•          Konserndirektør Kundeopplevelse: Ola Jerkø

•          Konserndirektør Bank: Trude Sæther Hansen

•          Konserndirektør Bærekraft og Næringspolitikk: Marianne Groth

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no