Oljefondssjef Nicolai Tangen engasjerer seg mangfoldsarbeidet til oljefondet. Her fra HR Forum. 

Foto

Anita Myklemyr

Oljefondet

Derfor er Nicolai Tangen opptatt av kompetansemangfold

Publisert: 15. november 2021 kl 14.48
Oppdatert: 17. november 2021 kl 11.27

– Mangfold gjør at vi får bedre beslutninger, men det krever at det må være høyere under taket. Det må være litt mer aksept for forskjellige meninger, sier Nicolai Tangen.

– I Oljefondet er vi interessert i mangfold, men ikke bare for å tikke av en boks. Vi tror at mangfold gjør at vi tjener mer penger, sa han da han og HR-direktør Ada Magnæs Aass torsdag stod på scenen under HR Norges konferanse «HR Forum».

De var der for å snakke om hvordan Oljefondet jobber med kompetansemangfold.  

Oljefondet, som fra det første innskuddet i 1996 har vokst fra 2 til 12 milliarder kroner, har kontorer i New York, London, Oslo, Shanghai og Singapore.

Rundt 520 ansatte fra 33 forskjellige nasjonaliteter jobber i fondet.

– Skal slå aksjemarkedet

– Beslutninger er det vi driver med i fondet og det som er interessant med beslutninger, er at vi skal slå aksjemarkedet, sa Tangen, og viste til at den som gjør det best i investeringsverdenen er den som har rett i sine vurderinger; mens de fleste andre tar feil.

Annonse

– Det betyr at du må være skrudd sammen litt annerledes, egentlig, for å gjøre det bra i investeringsverden.

«Annerledesheten», eller mangfoldet om du vil, er også omtalt i strategiplanen til fondet for 2021-22.

Der heter det at Oljefondet kontinuerlig søker å utvikle en mangfoldig og inkluderende organisasjon. Herunder mangfold i kjønn, tankesett, etnisitet, alder, akademisk bakgrunn og livserfaring.

Men det skal også sies at Eva Grinde i Dagens Næringsliv har påpekt at Nicolai Tangen, som tidligere har tatt til orde for at det er for mange siviløkonomer og businessutdannede folk blant norske toppledere og forvaltere, selv har «fire og en halv» sjef med nettopp den typen bakgrunn i sin egen ledergruppe.

Bred tiltrekning

Foto

HR-direktør i Oljefondet, Ada Magnæs Aass, og Nicolai Tangen på scenen under HR Norges HR Forum. (Foto: Anita Myklemyr)

Ada Magnæs Aass og oljefondssjef Nicolai Tangen skisserte under HR Forum hvordan de jobber med mangfold når de skal tiltrekke seg ansatte, rekruttere, utvikle medarbeidere og avslutte arbeidsforhold.

Annonse

–  Å tiltrekke seg ansatte handler i stor grad om hvordan vi oppfattes i samfunnet. Så vi jobber jo mye med å skape interesse i bredere søkergrupper enn vi har gjort tidligere. Vi jobber systematisk med det, blant annet ved å ha en bredde i rekrutteringsteamet; hvem du faktisk møter når du kommer til oss, sa Aass. 

De harflere studentengasjementer enn før, herunder et internship-program. De er også blitt mer synlige i media, på sosiale medier og på konferanser.

De fortalte også at de drar ut til flere og et bredere utvalg av studiesteder enn før for å knytte kontakter med studenter.

Et annet tiltak er å sende ut eksperter fra Oljefondet for å undervise som gjesteforelesere rundt om. 

– Mer tillit

–  Det vi også ser, er at jo mer folk vet om oljefondet, jo mer tillit har de til oljefondet, sa Tangen, som selv er mye på LinkedIn og kommuniserer med studenter i helgene.

– Det synes jeg er utrolig givende.

Annonse

Tangen har for øvrig selv intervjuet flere av studentene som søker seg til Oljefondets programmer.

Et annet eksempel på måten de har jobbet med mangfold på, er ifølge Ada Magnæs Aass at de utfordrer seg selv med mer åpne stillingsutlysninger:

– Da står det ingenting om formell bakgrunn. Vi søker etter nysgjerrighet, evne til å tenke utenfor boksen, dette å være opptatt av mer enn ditt eget fagmiljø, lærevillighet og nysgjerrighet.

– Det er viktig hva slags mindset de har, de som kommer til oss.

Selvsikker ydmykhet

Nicolai Tangen mener at det perfekte mindsettet – tankesettet – et menneske kan ha, er noe sånt som selvsikker ydmykhet.

– Det er en amerikansk sosialpsykolog som har brukt mye tid på dette, Adam Grant, viste han til. 

Annonse

– Ydmyk selvsikkerhet ut kanskje som en selvmotsigelse, men det er ikke det. Du være selvsikker, du må tro på deg selv. Men ydmykheten, at du er i læremodus, gjør at du alltid føler at du kan gjøre nye ting på en bedre måte.

Robusthet er også en viktig egenskap, ifølge Tangen, som viste til at fondet har ansatt en sportspsykolog som for å bidra til at folk lettere kommer seg opp på hesten igjen etter å ha falt.

– I investeringsverden er det kjempeviktig. Hvis du taper penger i juli, så må du ta like mye risiko i august. Det er ikke lett. Det at du går på en smell må heller ikke påvirke livet ditt for mye.

Tilbakemeldinger

Ifølge Aass og Tangen har ledere i fondets organisasjon identifisert tre kjernekompetanser hvor alle skal forbedre seg: teknologi, dataanalyse og feedback.

Særlig feedback, tilbakemeldingene, ble fremhevet som viktig i mangfoldsarbeidet. 

Fondet har kurset folk i tilbakemeldinger og i iverksatt ulike inspirasjonstiltak, foredrag, gruppearbeid, med mer, for at tilbakemeldinger skal være et tema som er langt fremme i bevisstheten. Det inngår også i 360-vurderingene av ledere. 

Annonse

– Det er utrolig viktig med feedback for dette mangfoldet vårt. Og det er det vi trenger for å bli bedre, sa Aass.

Hun viste til at de blant annet har ansatt blant annet en filosof og en lege. På it og cybersikkerhet har de en som ikke har noe formell utdannelse i det hele tatt.

– Vi veldig opptatt av å lære, tenke nytt og ikke minst bryte ned siloene våre.

Bedre beslutninger – mer kreative løsninger

Tangen sier til Dagens Perspektiv at den mest positive effekten av å satse på mangfold er bedre beslutninger.

– Vi gjør også mer riktig og får mer kreative løsninger. 

– En generell utfordring ved mangfold kan være at det kan bli vanskeligere å kommunisere, fordi det er vanskeligere å kommunisere med dem som er ulik deg enn de som er lik deg. Har dere jobbet med dette?

– Jeg tenker at feedback er veldig sentralt i det, det er nettopp derfor dét ble en kjernekompetanse, sier Ada Magnæs Aass.

Verken hun eller Tangen tror imidlertid at mer mangfold vil føre til flere konflikter. 

– Men det som følger i kjølvannet av mangfold, er at det må være høyere under taket. Det må være litt mer aksept for forskjellige meninger, sier Tangen.

– Da blir temperaturen høyere? 

– Ja, men det tenker jeg bare er fint, sier oljefondssjefen. 

– Det tåler man hvis man vil hverandre vel, sier Aass.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no