Styrerom

Det er i 2023 langt mer komplekst og krevende enn tidligere å lede en virksomhet, også innenfor offentlig sektor, skriver Frode Solberg. Foto: istocksdaily | iStock Photos

«Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse»

Vil få frem kunnskap og forståelse for hvordan man bygger en aktiv og fremtidsrettet styrefunksjon

Publisert: 26. august 2021 kl 08.00
Oppdatert: 26. august 2021 kl 08.00

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– For å fremme nye perspektiver på styrets rolle med fokus på ledelse og utvikling av virksomheten.

– Å få frem kunnskap og forståelse for hvordan man bygger en aktiv og fremtidsrettet styrefunksjon er sentralt. Det handler derfor om å få frem mer enn et litt tradisjonelt ofte dominerende fokus på jus, økonomi og kontrollutøvelse.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Hvordan man designer og utvikler en god og aktiv styrefunksjon som bidrar til en helhetlig ledelse av virksomheten.

– Hvordan styret og den daglige ledelse retter fokus fremover og ivaretar de kortsiktige, og de langsiktige utfordringene i en tidsriktig kontekst.

Saken fortsetter under annonsen

– Betydningen av et styre som sikrer helhetlig ledelse, god organisering og virksomhetsdesign – virksomhetsutvikling, samt et aktivt strategisk fokus som basis for god og helhetlig kontrollutøvelse.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Et bredt teoretisk oppdatert perspektiv presentert i en styrekontekst, med fokus på ledelse, organisasjon, strategi, virksomhetsutvikling sett i forhold til de formelle krav som stilles til en virksomhet.

– Videre at det hele fokuseres mot små og mellomstore virksomheter som i liten grad har fått sin naturlige plass i styrelitteraturen.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Å balansere teori-forskning med erfaringsmateriale, og å få dette presentert slik at leserne hurtig kan anvende dette i sin styrehverdag. Herunder utfordringer med å utvikle «praktiske arbeidsverktøyverktøy» for styrene gjennom en digital ressurs som en \edel av boken.

Hva vil du oppnå med boken?

Saken fortsetter under annonsen

– Å gi de som er, og ønsker å bli, en del av et styre ett praktisk godt teoretisk underbygd «verktøy» de kan anvende i sitt arbeid. Videre å gi styrene som helhet et hjelpemiddel som de kan anvende til å utvikle styrefunksjonen i virksomheten.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– Ny kunnskap som bidrar til forbedring av egen og styrets utøvelse av sitt arbeid.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– «Alle styreledere og eiere», da de er den avgjørende faktor for forbedring av styrefunksjonen i våre virksomheter.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese - og hvorfor?

Saken fortsetter under annonsen

– «Hva er ledelse?» av Jan Ketil Arnulf. Den gir en god innføring og forståelse av ledelse uten «fiks fakseri» og unødvendig komplisering. En bok som alle lett kan forstå og aktivt forholde seg til.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Det er mange, og å trekke frem én blir feil.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– Vår evne til tilpasning både som samfunn, virksomheter og individer.

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Saken fortsetter under annonsen
Frode Solberg (64)
søn 20.02.2022 23:47
  • Yrke: Høyskolelektor og styreleder
  • Utdannelse: Master innen strategi og ledelse
  • Bosted: Trondheim
  • Aktuell med: «Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse»
  • Forlag: Fagbokforlaget
  • Antall sider: 376 pluss digitale ressurser