Det stilles nå spørsmål ved globaliseringen. Jordklode «mister piffen»

Det er usikre tider, og logistikk og utveksling av varer og tjenester flyter heller ikke like glatt som før på verdensbasis. 

Foto

Istock / Image Source

Et par spørsmål å stille før bedrifter «avlyser» globaliseringen

Publisert: 18. november 2022 kl 08.13
Oppdatert: 18. november 2022 kl 08.13

Lest om ledelse. For å bli mindre avhengig av andre aktører og geopolitiske hendelser på kryss og tvers av veldig mange landegrenser, kan store selskaper «svare» med å sentralisere sine hovedkontorer i de regionene der de står sterkest.

Andre argumenter for samme strategi, er nærhet til markedene, kundeorientering og at beslutninger kan tas raskere.

Et selskap som vurderer å sette i gang tiltak for «de-globalisering», bør imidlertid stille seg noen grunnleggende spørsmål, skriver professor Olaf Plötner med kollegaer på hjemmesidene til handelshøyskolen ESMT, Berlin.

De beskriver flere nøkkelspørsmål. Dette er to av dem: 

Hvor foregår de verdiskapende prosessene?

Mange selskaper har skapt arbeidsplasser i markeder der de ønsker å selge produktene sine, eller kanskje på steder der de ser muligheter for produktutvikling og samarbeid med lokale leverandører.

I andre deler av businessen kan imidlertid bildet være annerledes.

Annonse

Økt e-handel har eksempelvis gjort at en del salgsaktiviteter ikke nødvendigvis må foregå i de landene der kundene befinner seg.

På andre områder kan bruk av moderne teknologi, fjernstyring og virtuell virkelighet gjøre at man er mindre avhengig av å ha fysisk verdiskaping på gitte, geografiske steder.

Hvor tas beslutningene om de ulike aktivitetene?  

Hvis man produserer produkter for kunder i en bestemt region, er lokal kontroll over produksjonen et sunt valg, mener fagfolkene fra ESMT. Lokale enheter kan ta beslutninger som passer de lokale markedene, samtidig som de holder seg til konsernets globale strategi.

Men - jo flere like komponenter produktene har består av, på tvers av land, jo større er sjansen for at sentral kontroll kan kompensere for lokale variasjoner i etterspørsel, mener ESMT-ekspertene.

En forutsetning er sentral dokumentasjon av ressurser og krav. Dette trenger man gjerne it-systemer til; i oppgaver som utvikling, produksjon og innkjøp. Potensialet i stordata utnyttes best hvis dataformater er standardisert på tvers.

Noe annet som kan gi mer sentralisering, er reguleringer fra myndighetene.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no