Studien viser at halvparten kommer for sent til møtet og at 22 prosent ikke sier et eneste ord. Foto: poba/iStock

Halvparten kom for sent til digitale møter

Publisert: 19. mai 2022 kl 08.30
Oppdatert: 19. mai 2022 kl 08.35

Lest om ledelse. I en studie fra det amerikanske selskapet Read har de undersøkt over tre millioner digitale møteminutter hvor det er syv eller flere deltakere.

Studien viser at halvparten kommer for sent til møtet og at 22 prosent ikke sier et eneste ord. 11 prosent av deltakerne i studien har heller ikke lyd eller video slått på. 31 prosent av møtene starter også senere enn avtalt.

– Min erfaring er at møteformen, altså om den er digital eller fysisk, spiller en mindre rolle for om møtet er effektivt eller ikke. Ledelsen og engasjementet til de ansatte er eksempler på mye viktigere parametere, sier Jens Edlund, universitetslektor ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm til det svenske magasinet Arbetsliv.

Ifølge ham finnes det lite forskning som objektivt har evaluert effektiviteten ved digitale møter og sammenlignet med fysiske. I mange av de sammenlignende studiene som foreligger, har deltakerne i stedet blitt spurt om sin opplevelse av møtet, forklarer han. 

Dette har i grove trekk vist at mange ikke liker digitale møter og at det i mange tilfeller skyldes at teknologien ikke har fungert.

– Men møtet kan likevel ha vært effektivt og oppnådd sin hensikt, sier Jens Edlund.

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no