Dette samsvarer med de yrkene der det er flest tilfeller av seksuell trakassering, som servitøryrker, sykepleie, pleie- og omsorg, og politi og vaktyrker. Dette er yrker som i stor grad er rettet mot kunder, brukere og andre grupper utenfor arbeidsplassen. Foto: Ivan-balvan/iStock

­I 2 av 10 tilfeller er det kollegaer eller ledere som står for seksuell trakassering

Publisert: 1. juli 2022 kl 13.16
Oppdatert: 1. juli 2022 kl 13.25

I 8 av 10 tilfeller er det kunder, klienter, elever og andre som ikke arbeider der det skjer, som står bak seksuell trakassering på arbeidsplassen.

De nasjonale tallene på uønsket seksuell oppmerksomhet har økt gradvis de siste 20 årene. I dag er 4,5 prosent av ansatte utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, skriver Stami i en artikkel.

Dette tilsvarer 117.000 personer i arbeidslivet i Norge.

Seksuell trakassering er i Likestillings- og diskrimineringslova definert som «uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom».

Utsatte bransjer

Det er unge kvinner (mellom 17 og 24 år) som er mest utsatt. Hele 17 prosent i denne gruppen oppgir at de har vært utsatt for uønskt seksuell oppmerksomhet en gang i måneden, eller oftere.

– Vanligvis er det ikke kollegaer eller ledere på arbeidsplassen som står bak uønsket seksuell oppmerksomhet. I 8 av 10 tilfeller er det kunder, klienter, elever og andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen, sier Sana Parveen, stipendiat ved STAMI.

Saken fortsetter under annonsen

Dette samsvarer med de yrkene der det er flest tilfeller av seksuell trakassering, som servitøryrker, sykepleie, pleie- og omsorg, og politi og vaktyrker. Dette er yrker som i stor grad er rettet mot kunder, brukere og andre grupper utenfor arbeidsplassen.

Noen av disse utsatte bransjene, som sykehus og sykehjem, finnes det egne programmer for i arbeidsmiljøverktøyet «En bra dag på jobb».

I 2 av 10 tilfeller er det kollegaer eller ledere som står bak handlingene, og av disse er det oftere kollegaer enn personer med lederposisjoner som står bak.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no