Konsernsjef i Equinor Anders Opedal er en av lederne i statseide selskaper som får høyere lønn i kompensasjon for at ledere i staten ikke skal tjene inn pensjonspoeng hvis de tjener mer enn 12G. Flere politikere reagerer. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ledere i statseide selskaper fikk høyere lønn etter pensjonsinnstramminger

Publisert: 24. mai 2022 kl 08.20
Oppdatert: 24. mai 2022 kl 08.23

­En gjennomgang Dagens Næringsliv har foretatt viser at etter at staten strammet inn retningslinjene for pensjon til ledere i statseide selskaper i 2015, fikk flere ledere i stedet et ekstra lønnstillegg.

Men hensikten med innstrammingen var det motsatte. Lederlønningene i staten er blitt strammet inn en rekke ganger, og i 2015 ble det blant annet satt en stopper for å tjene opp til pensjon for inntekt over 1,3 millioner kroner (12 G).

Men ved å flytte penger fra pensjon til lønn som kompensasjon for at man ikke lenger tjener opp pensjon etter 12G, førte dette blant annet til at Nammo-sjef Morten Brandtzæg får over 2,5 millioner kroner i et årlig lønnstillegg, mens Equinor-sjef Anders Opedal får utbetalt 18 prosent av lønna, noe som i fjor utgjorde 1,69 millioner kroner ekstra. Nammo er delvis statseid, i Equinor er staten hovedeier.

– Det kan virke som om styrene snur alle steiner for å finne mulighet til å gi direktørene mer i lønn og godtgjørelser enn intensjonen i regelverket er. Statens retningslinjer er allerede alt for rause, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Selskapene eies av fellesskapet, men de synes å være helt ute av fellesskapets kontroll. Det er alvorlig, mener SVs næringspolitiske talsperson, nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at regjeringen er klar for å ta nye grep for å bidra til lønnsmoderasjon i de statlige selskapene og vil komme tilbake til dette i eierskapsmeldingen.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no