Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (t.v.) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte sin regjering på Slottsplassen i oktober.  

Foto

Heiko Junge / NTB

Velgerne var mindre tro mot partiene ved forrige stortingsvalg

Publisert: 17. mars 2022 kl 09.09
Oppdatert: 17. mars 2022 kl 09.09

Ap og Sps velgere er de som i størst grad oppgir å ha stemt samme parti to ganger. Andelen er på 64 prosent, viser tall fra SSB.

Totalt byttet 37 prosent parti fra valget i 2017 til 2021. Det er en høy andel, men fra 2001 til 2005 var denne andelen på 40 prosent, påpeker SSB.

Sofavelgere fra 2017 valgte Ap og Høyre

Senterpartiet og Rødt gikk mest fram i valget i 2021. Blant annet mobiliserte de en relativt større andel blant hjemmesitterne sammenlignet med oppslutningen ellers. Blant dem som ikke stemte i 2021, er det en større andel som stemte Frp, Høyre og Ap i 2017.

Venstre, som fikk en oppslutning på 4,6 prosent ved valget i høst, beholdt 40 prosent av velgerne fra fire år tidligere. For MDG gjaldt dette 42 prosent av velgerne fra 2017.

Disse partiene gikk likevel litt fram siden de også tok velgere fra andre partier og gjorde det relativt godt blant førstegangsvelgerne.

De rødgrønne størst blant kvinner

Saken fortsetter under annonsen

Støtten til Høyre og øvrige partier på høyresiden er størst blant dem som jobber i private foretak, og det gjelder både menn og kvinner. Blant dem som jobber i staten og i kommunen, er støtten til de rødgrønne partiene større.

Jevnt over er oppslutningen om de rødgrønne partiene større blant kvinner enn menn, uavhengig av om de jobber i offentlig eller privat sektor.

Samtidig gikk de rødgrønne i 2021 fram i alle sektorer uavhengig av kjønn sammenlignet med 2017.

Unge stemmer til venstre

MDG, SV og Venstre gjør det godt blant de yngre, mens Ap og Høyre gjør det best blant de eldste velgerne.

Ser man på utdanningsnivå er partiene med miljøprofil størst blant dem med lang universitetsutdanning, mens Frp gjør det best blant dem med grunnskole og videregående skole.

Arbeiderpartiet har tradisjonelt sett stor oppslutning blant innvandrere, men denne gikk noe ned i 2021. Særlig oppslutningen om SV og Rødt økte, men også Sp og Venstre gikk fram.

Saken fortsetter under annonsen