Foto

Istock /fizkes

Stresset og presset? Råd om å håndtere følelser i ledelse

Publisert: 26. januar 2023 kl 08.34
Oppdatert: 26. januar 2023 kl 08.34

Lest om ledelse. Hvis du er leder og frustrert – om det er over for knappe budsjetter eller andre ting, kjemper du sannsynligvis med holde fasaden slik at medarbeidere, kollegaer og din egen sjef ikke ser hvordan du egentlig har det.

Det konstaterer danske Væksthus for ledelse, et miljø jobber med ledelse i offentlig sektor, på sine hjemmesider.

De skriver videre at det å holde på fasaden kan være usunt, hvis det over lenger tid ikke er samsvar mellom det du føler og det du kommuniserer ut.

Med bakgrunn i to artikler gir veksthuset råd om hvordan ledere kan håndtere følelser.

Den ene artikkelen har arbeidslivssosiolog Tracey Brower skrevet hos Forbes. Den andre artikkelen er ført i pennen av coach Dina Denham Smith og psykologiprofessor Alica A. Grandney i Harvard Business Review,

Dette er essensen i rådene:

4 råd om å håndtere følelser i ledelse

 • Aksepter at det er ok at alt ikke er ok
  Å tillate seg å være stresset eller ufullkommen kan lette på noe av presset, skriver Væksthus for ledelse. Pust med magen, gi deg selv rom og anerkjenn at du har mange ting på gang. Å bruke krefter på å holde fasaden, kan redusere selvkontrollen; noe som gjør at man har lettere for å reagere uhensiktsmessig og bli uhøflig overfor medarbeidere og kollegaer, skriver de. Stress vil også påvirke det mentale, og gjør deg mer utsatt for utbrenthet, søvnløshet etc. Jobb med den psykologisk tryggheten i organisasjonen, slik at både medarbeidere og ledere er trygge på at de kan dele det som er vanskelig, uten å bli stemplet som svak.
   
 • Ha omsorg for deg selv
  Myten om at ledere skal være sterke kan gå utover egenomsorgen. Med egenomsorg menes her evnen til å behandle seg selv med samme vennlighet og omsorg som man behandler folk man er glad med; når de har vanskelige dager. Væksthus for ledelse viser til undersøkelser som skal ha vist at ledere har omsorg for seg selv er mer robuste og har høyere integritet. De skal også også flinkere til å vise medfølelse med andre. Væksthuset oppfordrer organisasjoner til å støtte ledere gjennom å oppmuntre til tålmodighet og aksept for at det er ok å ikke føle seg ok hele tiden.
   
 • Tren på å håndter andres følelser
  Å ta imot medarbeideres frustrasjon over forhold på jobben kan for ledere føles som et angrep,. En annen utfordring er å håndtere det at medarbeidere forteller om utfordringer i privatlivet. Særlig når du selv er presset kan det oppleves som krevende å skulle håndtere andres følelser. Et tips er å omformulere følelser til informasjon, eller et «objekt», du skal behandle. Det kan høres røft ut, men slik må også eksempelvis sykepleier som har arbeidsdagen fylt med problemløsing, sorg og sykdom kunne tenke, skriver Væksthus for ledelse. 
   
 • Ha et godt nettverk
  Ledere som er seg selv og er åpne om utfordringer, skaper tillit og er troverdige, men det er samtidig viktig å ha noen grenser og ikke dele alt med medarbeiderne. Det er hensiktsmessig å ha en lederkollega eller noen i et netverk som du kan sparre med og dele frustrasjoner og utfordringer med, uten å tape ansikt. Men av og til vil vi reagere uhensiktsmessig; vi er bare mennesker. Det viktigste, når det trengs, er å gi en ærlig og uforbeholden unnskyldning.

Saken fortsetter under annonsen