Publisert: 22. februar 2017 kl 10.26
Oppdatert: 22. februar 2017 kl 10.53
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Forbilledlig reform

Dagens 428 kommuner blir til rundt 358 og antallet fylker blir redusert til 11 regioner. 13 kommuner blir slått sammen med tvang.

Vi er vitne til et godt politisk håndverk. Det har ikke vært entydige kriterier som har ligget til grunn i de 13 tilfellene tvang benyttes. Det er et politisk skjønn som er utøvd. Slik bør det være. Hvis nabokommunen vil slå seg sammen, har de like stor rett til å bli tatt hensyn til som nabokommunen som ikke vil. I noen tilfeller er det unaturlig å la en «minikommune» eksistere for seg selv når nabokommunene slår seg sammen.

Regjeringen har hele tiden sagt at reformen skal basere seg på frivillighet, men at det blir aktuelt å bruke tvang i en del tilfeller der dette åpenbart er den beste løsningen. Det er det som nå skjer.

Elendig økonomi

Det finnes fortsatt flere kommuner som i praksis ikke er i stand til å greie seg alene enten på grunn av elendig økonomi eller at det rett og slett ikke er befolkningsmessig grunnlag for å levere de tjenester kommunene skal levere. I Loppa kommune med 971 innbyggere stemte de nei til å slå seg sammen med Alta. Ordfører Steinar Halvorsen (H) uttalte for en tid siden til Aftenposten at han gledet seg til å bli tvangssammenslått. Hvis det ikke skjer, må Stortinget gi oss ekstra midler for at vi kan levere et forsvarlig tjenestetilbud, mente han. Loppa blir ikke slått sammen med tvang. De får selv finne ut hvordan de vil drive kommunen forsvarlig. Sannsynligvis vil det ende med at det til slutt blir et flertall i kommunestyret som ber om at de blir slått sammen med Alta selv om det ble nei i folkeavstemningen. Slik vil kommunereformen rulle videre.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) smiler fornøyd. For ham blir det mer vann på protestmølla.

Annonse

Det er kun første trinn i reformen som er i boks. Flere kommuner kommer til å slå seg sammen med mindre Stortinget ombestemmer seg og fjerner de økonomiske insitamentene for å danne større kommuner. Det skal normalt lønne seg å slå seg sammen. Det blir mer «smalhans» for små kommuner som velger å forbli små uten at det er grunner for det.

De rødgrønne måtte gi opp planene om en regionreform fordi Senterpartiets krav om frivillighet stoppet prosessen. Det var KrF og Venstre som presset på for at vi skulle få en regionreform samtidig med kommunereformen. Denne reformen blir gjort unna i et upåklagelig tempo. Dette må være et tankekors for Arbeiderpartiet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) smiler fornøyd med det som skjer. For ham blir det mer vann på protestmølla. Han slår om seg med påstander om hvor uansvarlig regjeringen opptrer og hvor forferdelig det er at det brukes tvang. Skulle en ha fulgt Sps linje, hadde det ikke blitt noen reform. Partiet fungerte som en effektiv brems mot alle endringer innen kommunesektoren de åtte årene de regjerte sammen med Ap og SV.

KrF ikke med

KrF blir ikke med på å slå sammen 13 kommuner med tvang. Grunnen er at de våger å bli utsatt for kritikk fra Ap og Sp om at de legger seg på tvangslinjen. For tre år siden snakket Helga Pedersen varmt om sammenslåing med tvang. Nå er Ap i opposisjon og lusker unna der de bør ta ansvar.

Ap er for færre kommuner og regioner. De har endatil sagt at de 13 kommunene som nå blir slått sammen med tvang, kan få bli selvstendige igjen. Det kommer neppe til å skje. Det er så pass mye fornuft i det vedtaket som Stortinget fatter at det skal en del til for å oppheve det.

Annonse

Det finnes en del små kommuner hvor de er overbevist om at de klarer seg bedre på egenhånd enn om de går inn i en gigantkommune. Både Stortinget og regjeringen må respektere deres valg.

Kommunereformen er et eksempel på godt endringsarbeid. Regjeringen har definert et mål og en retning. Alle som er berørt har fått uttale seg i en omfattende høring. En rekke kommuner har valgt å holde rådgivende folkeavstemninger. Fylkesmennene som kjenner forholdene i kommunene, har gitt sine anbefalinger. Nå viser Stortinget at de er rede til å skjære igjennom.

Identitetsskaper

De fusjonene som modnes fram, gir de beste resultatene. Derfor er Stortinget varsom med å bruke tvang. Det er imidlertid ikke slik at alle fusjoner som ser greie ut på papiret, bør gjennomføres. Som regel overvurderer vi effektene av fusjoner. Alt blir ikke enklere og mer effektivt om en blir større. En kommune er også et arbeidsfellesskap og en identitetsskaper. Derfor skal en vite hva en gjør når en går inn for å slå seg sammen med en annen kommune.

Kommunereformen er en prosess. Den bidrar til å øke bevisstheten i kommunene om hvordan de ser på framtiden for sin egen kommune og de tjeneste de skal levere til sine inn byggere. Langt flere bør innse at de er for små og svake til å klare seg på egenhånd. Men det finnes en del små kommuner hvor er overbevist om at de klarer seg bedre på egenhånd enn om de går inn i en gigantkommune. Både Stortinget og regjeringen må respektere deres valg.