Publisert: 2. oktober 2018 kl 10.53
Oppdatert: 2. oktober 2018 kl 10.59
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Bomskudd fra Fagforbundet

Fagforbundet er en seriøs arbeidstakerorganisasjon som pleier å vite hva de driver med. Da de gikk til anmeldelse av Aleris for brudd på Arbeidsmiljøloven, skatte- og avgiftsloven og anklaget selskapet for bedrageri, dokumentfalsk og narkotikabrudd, var det grunn til å anta at de hadde noe å fare med.

Anmeldelsen vakte sterke reaksjoner, og kommunepolitikere i øst og vest varslet at de ville se nærmere på de avtalene de har inngått med Aleris.

Lederen for Aleris Ungplan & BOI, Erik Sandøy, hevdet Aleris ikke hadde brutt noen lover, at de var utsatt for en svertekampanje fra noen som ville skade selskapet han har ansvaret for.

Sandøy nådd ikke helt fram med forsøket på å frikjenne seg selv og selskapet, for å si det mildt.

Nå ser det ut til at Sandøy har rett og lederen i Fagforbundet, Mette Nord, tar helt feil. Økokrim vil ikke etterforske påstandene Fagforbundet har satt fram en gang. De begrunner det med at verken Skatteetaten, Arbeidstilsynet eller Fylkesmannen i Oslo mener en etterforskning er nødvendig.

Det betyr kort og godt at Fagforbundet har bedriver en lovtolkning som ikke henger på greip.

De går i surr med hvordan loven er og deres egne meninger om hvorledes loven bør være.

Annonse

Klassekampen skriver at ledelsen i Fagforbundet er sjokkert. Det er selvsagt mulig å bli sjokkert over at en sak ikke får det utfall en regner med. Det forteller imidlertid mest om ledelsen dømmekraft.

Grunnen er at Fagforbundet ikke forstår det regelverket som regulerer arbeidslivet. De går i surr med hvordan loven er og deres egne meninger om hvorledes loven bør være. De har anmeldt Aleris på grunnlag av sin private lovtolkning.

Mette Nord sier til Klassekampen at Økokrims avgjørelse vil gi en skummel signaleffekt i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Det er en påstand uten rot i virkeligheten. Hun kan ikke strø om seg med private meninger om hva arbeidskriminalitet er.

Myndigheten ser ikke på den praksis som Aleris driver som kriminell virksomhet. De har sikkert gjort seg skyldig i flere brudd på arbeidsmiljøloven. Det skjer over alt innen helse og omsorg. Sykehusene er i perioder verstinger.

Det er lov å bruke selvstendig næringsdrivende framfor fast ansatte. Det er politikerne som har bestemt at det skal være slik. Det finnes arbeidstakere som vil ha en frihet som de ikke kan få som ansatt. Noen vil være selvstendige fordi det betyr at de kan ha flere jobber, tjene mer. Og for flere institusjoner er det en fordel at en kan knytte til seg ansatte som kan jobbe mye til ukurante tider.

Det kan godt være det er behov for å stramme inn på adgangen til å bruke selvstendig næringsdrivende. Det får en da jobbe for politisk, ikke ved å strø rundt seg med anmeldelser som ikke henger på greip.

Det bør Fagforbundet føre i det politiske landskap, ikke i rettssalene. Der ligger de an til å tape.

Annonse

Fagforbundet har tatt ut søksmål mot Aleris på vegne av 26 omsorgsarbeidere som Aleris har engasjert dem som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», selv om de har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold. De har dermed ikke hatt rett til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sjukelønn, pensjon og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling fra arbeidsgiver.

Det er tvilsomt om Fagforbundet vil vinne fram. De 26 omsorgsarbeiderne har godtatt premissene som er vanlig for selvstendig næringsdrivende. Da holder det ikke å komme i ettertid og kreve at en skal bli behandlet som om en var ansatt.

Rettsaken går som planlagt fra 7. januar til 26. mars.

Kampen mot arbeidslivkriminaliet er viktig. Men det handler ikke denne saken om. Den handler om en politisk kamp som er viktig nok. Det bør Fagforbundet føre i det politiske landskap, ikke i rettssalene. Der ligger de an til å tape.

Prøv DP
søn 20.02.2022 23:47

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Finn ledige stillinger på lederjobb.no