Johansens innlegg må tolkes som et varsel på at han vil være pådriver for at Ap på nasjonalt plan skal bevege seg lenger enn til snakkeplanet nå det gjelder en tillitsreform, skriver Magne Lerø.

Foto

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Publisert: 30. desember 2019 kl 10.44
Oppdatert: 30. desember 2019 kl 11.00
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Reiseliv1 og Convenience gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Vil reversere rettighetstenkningen

Jonas Gahr Støre har varslet at Ap vi innføre en tillitsreform om de får regjeringsmakten etter valget i 2021. Han har ved flere anledninger svingt pisken over New Public Management (NPM), som har dannet basis for mye i forvaltningen de siste tiårene.

Ap har ikke virket særlig plaget med å styre på NPM-premisser. Men selv av det gode, kan det bli for mye, mener Ap. Nå skal det bli mindre NPM-tenkning, mindre kontroll og færre rapporter, eller mer tillit og «mindre detaljstyring», som nestleder Hadia Tajik sa det i Klassekampen lørdag.

Uken før jul skrev Arild Aspøy, redaktør i Stat og Styring, i Klassekampen at man «ikke har skjønt stort om man tror at NPM er hovedproblemet i det offentlige». Aspøy pekte på at det er stadig flere lovfestede rettigheter som forårsaker vekst i rapporteringen. De fleste rettigheter som deles ut, er det bred politisk enighet om. Byråkrati og rapportering vokser altså som følge av det politikerne bestemmer.

Raymond Johansen varsler at han vi bruke sterk lut for å fjerne mest mulig av det som lukter av høyrepolitikk i forvaltningen.

Hva Aps tillitsreform i praksis skal gå ut på, er ikke klart. Det ser det ikke ut til at byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, er enig i. Han har skrevet en «look to Oslo»-artikkel i Klassekampen i dag hvor han hevder at de er godt i gang med å gjennomføre en tillitreform i hovedstaden. Mye har skjedd, og mer skal skje.

I Oslo har de kuttet to av tre rapporteringskrav i barnehagene. Kravet om at lærere skal lage halvårs- og helårsplaner som skal sendes foreldrene, er droppet. Det samme er kravet om skriftlig halvårsevaluering. Skolene skal selv avgjøre om det skal være muntlige eller skriftlige prøver.

Barnehagene skal selv avgjøre hvordan språkferdigheter skal testes. Stoppeklokkene i eldreomsorgen brukes ikke lenger. Bestillerkontorer i eldreomsorgen er fjernet. De satser sterkere på Sporveien, har tatt tilbake skolevaktmestrene på den kommunale lønningslisten, de fikser selv avfallshåndteringen og kommersielle skal ikke lenger drive eldreomsorg.

Saken fortsetter under annonsen

Fire år med rødgrønt styre har gitt mindre rapportering og måling av aktivitet. Det skjer samtidig «som vi viser mer tillit til fagligheten og ledelsen i førstelinjen», skriver Johansen.

Det er for så vidt ikke noe nytt i det Johansen skriver, men han presenterer det samlet for å vise at det er en forskjell på de rødgrønne og de borgerliges måte å styre på. Det som overrasker, er at Johansen gir Aspøy rett i at rettsliggjøringen er en driver for mer tilsyn, kontroll og dokumentasjon, og at han akter å gjøre noe med det.

– Jurister får mer makt på bekostning av dem som arbeider direkte med innbyggene, og domstoler og rettsorganer får mer makt på bekostning av folkevalgte. Dette er ikke en utvikling drevet fram av jurister, men av en overdreven tro på at landet bygges og problemer løses ved hjelp av lovfesting av plikter og rettigheter. Slik jeg ser det utarmer rettsliggjøringen både kraften i politikken og ledere og medarbeiders mulighet til å utøve faget sitt. Det er med andre ord ikke bare New Public Management Arbeiderpartiet og venstresiden bør ta tak i fram mot 2021», skriver han.

Raymond Johansen vil være en veiviser for Ap ved å vise til det som skjer i Oslo.

Raymond Johansen varsler at han vil bruke sterk lut for å fjerne mest mulig av det som lukter av høyrepolitikk i forvaltningen. Men før byrådslederen blir konkret, med hensyn til hvilke rettigheter han vil skrote og hvilke han ikke vil dele ut til landets innbyggere, leverer han ikke mer enn et uforpliktende verbalt angrep på rettighetssamfunnet.

Raymond Johansen vil neppe skrote retten til forsvarlig opplæring som vårt skolesystem bygger på? Vil han droppe ordningen med brukerstyrt personlig assistent? Skal sykehjemsplass være en rettighet? Vil han avvikle fritt sykehusvalg? Står de regionale helseforetakene for fall? Skal det rapporteres mindre på alle bestemmelsen i arbeidsmiljøloven?

Raymond Johansen vil være en veiviser for Ap ved å vise til det som skjer i Oslo. Når han angriper rettighetstenkningen, forflytter han seg fra kommunalt til nasjonalt plan. Johansens innlegg må tolkes som et varsel på at han vil være pådriver for at Ap på nasjonalt plan skal bevege seg lenger enn til snakkeplanet nå det gjelder en tillitsreform.

Saken fortsetter under annonsen
Prøv DP
søn 20.02.2022 23:47

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.