Shabana Rehman daglig leder i stiftelsen Født Fri, og styreleder Jan Sverre Asker under pressekonferansen der de tilbakeviser kritikken om dårlig økonomistyring.

Foto

Heiko Junge, NTB

Publisert: 25. november 2020 kl 10.41
Oppdatert: 25. november 2020 kl 10.59
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Reiseliv1 og Convenience gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Fratatt statsstøtte og rettsikkerhet

Stiftelsen Født Fri har sendt en klage på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) til Kunnskapsdepartementet fordi direktoratet holdt tilbake deler av driftsstøtten og påstår at Født Fri har misbrukt bevilgningene de har mottatt.

Shabana Rehman, som leder stiftelsen, hevder vedtaket om å holde tilbake støtten må erklæres ugyldig på grunn av sviktende saksbehandling og feil i faktagrunnlaget.

Hun hevder saken avslører svikt i hvordan rettstaten fungerer. Om de ikke få medhold i Departementet, vil stiftelsen gå videre til Sivilombudsmannen.

Tidlig i høst varslet ansatte om det de mente var kritikkverdige forhold og uansvarlig pengebruk. Imdi svarte med å si de ville holde tilbake støtten inntil påstandene var blitt undersøkt.

Stiftelsen har kjøpt inn dyre Apple-dingser og drone. Det har betalt for opphold på spa-hotell, tur og teater i London, vin og fine middager. En ansatt påsto endatil at å passe hunden til Rehman var en del av jobben og at hun hadde brukt offentlige midler til privat bruk.

Det festet seg et inntrykk av pengebruken var ute av kontroll og at pengene ikke gikk til det som var formålet med stiftelsen, å fremme likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

I to omganger ble Ernst & Young tauet inn for å gjennomgå pengebruken. Regningen kom på nærmere 1,5 millioner kroner – for å sjekke fakturaene i et selskap med en håndfull ansatte som omsetter for rundt 14 millioner kroner.

Saken fortsetter under annonsen

Født Fri tilbakeviser kritikken i rapporten fra Ernst & Young og hevder det ikke er noe saklig grunnlag for å holde tilbake 3 millioner kroner i støtte for andre termin.

I klagen skriver stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs at det ikke finnes noen organisasjon som ikke i ettertid kan kritiseres for sin bruk av midler eller for svikt i formelle abstrakte krav til økonomistyring.

Dette må kunne tolke slik at noe av pengebruken kan være tvilsom. Men det dreier seg ikke om store beløp. Shaban Rehman har forklart at grunnen til at stiftelsen for eksempel har kjøpt inn en drone og diverse teknisk utstyr, er at de driver med produksjon av medieprodukter.

I iveren etter å markere at de tar varsler om misbruk av offentlige midler på alvor, gjorde Imdi det klart at de ville holde støtten tilbake. De låste seg for tidlig. Og de gjorde Shabana Rehman bortimot rettsløs. En som blir anklaget for misbruk av offentlige midler, kan ikke forsvare seg når det pågår en granskning.

Rehman kan få en delvis oppreisning om Kunnskapsdepartementet eller Sivilombudsmannen konkluderer med at Imdi har gjort feil i saksbehandlingen

Imdi konkluderer med at Født Fri har hatt for dårlig økonomistyring og har brukt offentlige midler til andre formål enn de har fått støtte til. De viser også til at rapporten peker på «utgifter av privat karakter og anskaffelser fra leverandør i nær tilknytning til daglig leder av Født Fri».

Styret i stiftelsen mener de ikke har brukt penger som faller utenfor formålet eller at Shabana Rehman har brukt offentlige midler til private forhold.

Saken fortsetter under annonsen

Ved å holde tilbake støtte, satte Imdi stiftelsen i sjakk matt. De har ikke hatt midler til å drive for. De kunne ikke engang engasjere en jurist til å svare på påstandene om misbruk av offentlige midler.

Shabana Rehman må leve med at regjeringen sender ut en pressemelding om at hun har misbrukt offentlige midler. I så fall kunne de anmeldt henne slik at hun fikk mulighet til å forsvare seg.

Hun kan få en delvis oppreisning om Kunnskapsdepartementet eller Sivilombudsmannen konkluderer med at Imdi har gjort feil i saksbehandlingen.

Vil Shabana Rehman renvaske seg, må hun ta sjansen på å gå til sak mot staten. Det kan innebærer en kostnad på flere hundre tusen om hun ikke vinner fram.

Denne saker dreier seg på ikke om alvorlig misbruk av offentlige midler. Det Imdi skulle ha gjort da påstanden om misbruk av midler ble framsatt, var å be styret om en rapport i løpet av kort tid. Samtidig kunne de bedt styret om at rutiner ble innskjerpet og at økonomistyringen ble bedre.

Etter en ekstern granskning burde de sørget for at styret og daglig leder fikk anledning til å kommentere granskningsrapporten. Deretter kunne fattet et vedtak.

Å la være å utbetale støtte for en periode der stiftelsen har vært i drift, er uansett ikke en forholdsmessig reaksjon.

Saken fortsetter under annonsen

Politikerne står fritt til å frata en virksomhet støtte. Det bør da skje i ryddige former. En stiftelse bør ikke behandles som en kriminell som kastes på glattcelle uten mulighet for å forsvare seg.

Født Fri er en politikerskapt stiftelse. Det var Venstre med Abid Raja i spissen som ville vise fram et satsingsområde. Det er ikke en forening eller en interessegruppe som har valgt hva de vil jobbe med.

Måten det ble tatt strupetak på Født Fri og Shabana Rehman er ikke noe pent syn

Født Fri gikk til duk og dekket bord med en millionbevilgning. Med millioner på kontoen måtte de finne ut hva de skulle bruke dem til.

Denne saken viser at når virksomheter ikke vokst frem nedenfra og får lett tilgang til midler, blir pengebruken deretter.

Shabana Rehman har levd godt på statens regning. Hun er nok ikke drillet i forvaltningskulturen forsiktighet når det gjelder å bruk av offentlige midler og overforsiktighet når noe kan sies å være til egen fordel. Når revisorene kommer med sin lupe og millimetermål, finner de flere ting å sette fingeren på.

For alt hva vi vet har pengebruken i Født Fri vært omtrent som i idretten. Det manglet ikke på reaksjoner da regnskapene ble åpnet for innsyn for noen år siden. De mottar også hundrevis av millioner fra staten. Men regjeringen bestiller ingen granskning av dem.

Saken fortsetter under annonsen

Det enkleste for politikeren er å kvitte seg med problemet «Født Fri». De er ikke med i statsbudsjettet neste år. Det er politikernes valg. Måten det ble tatt strupetak på Født Fri og Shabana Rehman er ikke noe pent syn.

 

Prøv DP
søn 20.02.2022 23:47

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.