Olsen på Bryn. 

Camilla Skjær Brugrand.

 

Magne Lerø
Publisert: 2. juni 2020 kl 10.46
Magne Lerø (født 7. april 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, bransjeavisen Dagligvarehandelen og magasinet Plot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Kanoner mot Olsen på Bryn

Man bør ikke skyte spurv med kanoner. Det trengs ikke. Men det er muligens lov, hvis man absolutt vil. Hvis fornuften har meldt pass.

Oslo kommune har fyrt løs med kanon mot restauranten Olsen på Bryn. Den har Tom Roger Olsen drevet i 17 år. Kommunen har ikke funnet noe kritikkverdig med måten Olsen driver på, bortsett fra en ting: Han fører arbeidslister som Arbeidstilsynet mener er ok. Kommunen hevder han skal føre personallister.

Det er som forskjell på epler og pærer. Det vil muligens ikke alle med hang for juridiske spissfindigheter være enige i. I Oslo kommune lukker de øynene og lar det være fritt frem for regelrytterne med en iver på nivå med Donald Trump etter å få rett.

Denne gangen flesket de til med å frata ham skjenkebevillingen

Skjenkebevillingsinspektørene i kommunen har irritert seg grønne i årevis over at Olssen ikke vil føre personallister, med holder på at arbeidslister er godt nok. Han har tidligere fått bot for det. Denne gangen flesket de til med å frata ham skjenkebevillingen. Et livsverk skal falle i ruiner. Innpå 20 ansatte vil miste jobben. «Sånn går det når en ikke gjør som en får beskjed om», er budskapet fra kommunen. «Det er ikke vår feil. Vi følger bare loven».

Olsen ble fratatt skjenkebevillingen 6. juni i fjor. Han anket umiddelbart. Det tok 8 måneder før han hørte noe. Det var da NRK tok saken opp i Debatten at Oslo kommune fikk fart på seg. Et par dager senere ble det klart at byrådet holdt fast på vedtaket om at Olsen skulle fratas skjenkebevillingen.

Saken ble anket til Fylkesmannen i Viken som ikke finner grunnlag for å oppheve kommunens vedtak. Olsen varsler at han vil bringe saken inn for retten.

Saken fortsetter under annonsen

Olsens skjenkebevilling ble inndratt fordi virksomheten og daglig leder ikke lenger blir ansett for å ha en «uklanderlig vandel» som det heter i alkoholloven. Uklanderligheten dreier seg om uenighet om hvordan arbeidslister skal føres. Kommunen mener det skal føres personallister etter bokføringsforskriften. Olsens advokat mener arbeidsplaner er et lovlig alternativ.

Olsen på Bryn har hatt besøk av Arbeidstilsynet som har kontrollert arbeidsplanene opp mot lønnslipper og arbeidskontrakter. Det er ikke påvist at Olsen på Bryn har brukt svart arbeidskraft eller brutt Arbeidsmiljøloven.

Olsen på Bryn har fått et par titusen støttespillere på Facebook. 5000 har skrevet under på et opprop der de ber om at Olsen får skjenkebevillingen tilbake. Dette er blitt politikk. Det er velgerne som gir beskjed til Oslo kommune om at slik vil de ikke ha det i byen.

Det er et viktig prinsipp i den norske rettsstaten at straff skal være forholdsmessig. Det er et kjennetegn ved det sivilisert samfunn

Dette er ikke en sak som bør løses i rettsalene. Det er åpenbart urimelig og i strid med folks rettsoppfatning at en bedrift og et livsverk skal legges i grus på grunn av uenighet om hvordan timelister skal føres. Hadde Olsen servert alkohol til mindreårige, brutt åpningstidene eller om han personlig hadde blitt tatt i skattefusk eller deltatt i lyssky virksomhet, hadde kommunen vært i sin fulle rett til å stenge ned virksomheten. Uenighet om føring av timelister er ikke en god nok grunn.

Det er et viktig prinsipp i den norske rettsstaten at straff skal være forholdsmessig. Det er et kjennetegn ved det sivilisert samfunn. Dette gjelder også på alkohollovgivningens område.

Alt som ikke er forbudt kan ikke forsvares etisk. Alle har en plikt til å underlegge egne handlinger en etisk vurdering.

Saken fortsetter under annonsen

Det er også slik at anvendelse av regler og lover skal underlegges en etisk vurdering. Om det skulle være lovlig å rasere en bedrift på grunn av uenighet om føring av arbeidslister, er det ikke etisk forsvarlig.

Alkohollovgivningen bør endres på dette punkt slik at ikke andre opplever det Olsen har opplevd.

At kommunen på et syltynt grunnlag knuser en bedrift og deretter bruker åtte måneder på å behandle en anke, er i seg selv enn skandale. Den behandlingen Olsen har fått er å betrakte som en vendetta fra kommuneinspektørenes side. Åtte måneders behandling av en sak som er av avgjørende betydning for en av byens lovlydige borgere, en rekke ansatte og lokalbefolkningen på Bryn kan ikke forsvares.

Byrådsleder Raymond Johansen bør gripe inn. Han bør gå i dialog med Olsen og finne en løsning. Denne saken bør ikke få vokse seg større enn den alt er blitt.

Raymond Johansen bør ikke godta at regleryttere uten dømmekraft får definere hvordan byen skal styres.