Å kunne tilby kulturlivet 900 millioner er en seier for kulturminister Abid Raja.
Heiko Junge / NTB scanpix
Publisert: 20. august 2020 kl 10.20
Oppdatert: 20. august 2020 kl 10.56
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Raja med nesten-milliard

En skulle nesten tro at kulturminister Abid Raja alt var valg til ny leder i Venstre. Det er ofte slik at en partileder sørger for godt med bevilgninger til det departementet de selv bestyrer.

I går kunne Abid Raja gledestrålende fortelle at 900 friske millioner skal stilles til disposisjon for kulturlivet i høst. Støtteordningen legges om slik at det staten dekker differansen mellom de faktiske inntektene på et arrangement og budsjettet for arrangementet. En ordning basert på tillit, med andre ord.

Raja sier han vil stimulere til aktivitet og forhindre at aktiviteten på kulturområdet trappes drastisk ned. Når maksgrensen på 200 publikummere vil vare lenger enn en så får seg i første omgang, må nye tiltak settes i verk for å hindre voldsomme tap av arbeidsplasser, at fag- og kompetansemiljøer forvitrer og at mange aktører vil gå konkurs eller forlate kulturlivet.

Representantene fra kulturlivet som har uttalt seg, er fornøyd. De kunne selvsagt ønsket seg enda mer penger, men det har de holdt inne med denne gangen. De forstår at når statsråden kommer med en raus ordning, må han få honnør for det og ikke bli møtt med at han burde vært enda rausere.

Raja har ikke bare lagt 900 friske millioner på bordet. Han har langt på vei lagt til grunn den modellen bransjen ønsker seg. Nå kan ulike arrangører gå i gang uten å bekymre seg nevneverdig over at det ikke er lov med mer enn 200 deltakere. Det kompenserer staten for.

Det er ingen grunn til å kritisere Abid Raja for at han ikke har kommet med mer penger og nye ordninger tidligere.

Det betyr at årets julekonserter er reddet, for eksempel.

Annonse

Med den nye støtteordningen som blir innført fra 1. oktober av, vil presset for at det skal åpnes for flere enn 200 publikummere avta. Vi bør likevel ikke slå oss til ro med 200-bestemmelsen. Den har vært drepen for kulturlivet og idretten. Nå kompenseres det for dét, men for idretten og arrangører utenfor kulturlivet vil det være dramatisk om 200-grensen skal opprettholdes i lang tid framover. Hvis ikke staten blar opp med flere millioner også her.

Det er ingen grunn til å kritisere Abid Raja for at han ikke har kommet med mer penger og nye ordninger tidligere. Grunnen er at det i koronoatiltakenes første fase ble la opp til et mest mulig like ordninger for alle sektorer. Etter hvert har en sett at det er nødvendig med mer skreddersøm. Flere sektorer har fått tilpassede ordninger.

Den andre grunnen til at det blir endringer i krisetiltakene, er at vi må se for oss at koronasmitten vil legge begrensninger på aktiviteten innen kulturlivet i år og hele neste år.

2020 blir et unntaksår. Politikerne har hentet ut noen hundre milliarder fra Oljefondet for å hindre at virksomheter klapper sammen. Regjeringen skal snart få på plass de siste steinene i budsjettet for 2021.

Med den siste støtteordningen har Abid Raja har styrket sin posisjon som kulturminister

Vi kan ikke hente like mye ut av Oljefondet neste år som i år. I budsjettet vil all pengebruken sees i sammenheng. Da må det prioriteres mellom ulike sektorer. Budsjettet for neste år kan bli meget stramt, også for kulturlivet.

Det er ikke gitt at den rause ordningen Raja presenterte i går, kan føres videre på samme nivå neste år. Da må sannsynligvis arrangører i større grad legge opp til å kjøre samme arrangement med 200 deltaker etter hverandre, hvis ikke grensen blir utvidet til 300 eller 400. Alt hjelper.

Annonse

Abid Raja har fått mye pepper fra kulturlivet for at støtten har vært for beskjeden og ikke har truffet godt nok. Nå har han vist at han har lyttet til aktørene i kulturlivet. Det gjorde han også da han avlyste regionreformen for kultursektoren.

Med den siste støtteordningen har Abid Raja har styrket sin posisjon som kulturminister. Noe nevneverdig medvind i kampen for å bli ny leder for Venstre, vil det ikke gi ham. Her er det andre krefter i sving.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no