Søk her
Sted
Oslo
Søknadsfrist
Kontakt

Marianne Jakobsen, direktør, tlf. 90739349

Har du blikk for virksomhetsstyring? Vi søker en ny leder til stab for virksomhetsstyring

Avdelingsdirektør i stab for virksomhetsstyring

Om stillingen

Stabens hovedansvar er lederstøtte for direktør og de resultatansvarlige enhetene. Enheten har ansvar for forvaltning av forretningsregler og datavarehus i tilknytning til arbeidet med statistikk og analyser. Staben har et nært samarbeid med Økonomienheten som blant annet har ansvar for UNEs internbudsjett. Enheten har for tiden 3 medarbeidere.

Stillingen rapporterer til direktør og er en del av UNEs ledergruppe. Som del av ledergruppen skal du støtte direktøren i utvikling og drift av UNE. I felleskap med andre ledere skal du bidra til en helhetlig styring av UNE og oppnåelse av UNEs samlede resultatmål.

Vi tilbyr en sentral og strategisk viktig lederrolle med interessante lederoppgaver som gir mulighet til å påvirke fremtidens UNE.

Vi ønsker at alle som jobber hos oss skal kunne identifisere seg med vårt samfunnsoppdrag og våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv bidragsyter og sparringspartner i UNEs toppledergruppe på helhetlig og strategisk tekning for virksomheten
 • Ha ansvar for dialog og kontakt med overordnet departement, blant annet statsbudsjett, tildelingsbrev og rapportering
 • Være pådriver for kontinuerlig forbedring, utvikling og gode styringsprosesser
 • Ha ansvar for statistikk- og analysearbeid
 • Bistå med, og legge til rette for, god intern styring, rapportering og ressursplanlegging
 • Strategisk planlegging av arbeidet i egen enhet med fokus på helhetlig resultatoppnåelse
 • Kunne påta seg tverrgående oppgaver også utenfor eget ansvarsområde 
 • Delta i kjedesamarbeid på eget ansvarsområde, og ved behov representere UNE eksternt 
 • Sikre god samhandling både i egen enhet og mot øvrige enheter i UNE

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor økonomi, statsvitenskap eller offentlig styring og ledelse. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning på masternivå.
 • Erfaring med oppgaver innenfor områdene virksomhetsstyring, etatsstyring og internkontroll 
 • Relevant ledererfaring. Det legges vekt på erfaring fra offentlig virksomhet.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Tilsetting i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nasjonalt nivå «HEMMELIG». Les mer om sikkerhetsklarering på NSMs nettsider.

Personlige egenskaper

Du er:

 • Analytisk, helhetstenkende og aktiv bidragsyter til fellesskapet 
 • Beslutningsdyktig, strategisk og mål- og resultatorientert 
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Nytenkende, utviklingsorientert og åpen for nye arbeidsmetoder 
 • En god veileder og diskusjonspartner som er trygg i lederrollen, utviser tillit og delegerer 

Du har:

 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft 
 • Evne til å motivere, bygge relasjoner og skape et godt miljø 
 • Evne til å oppfatte ulike behov og tilrettelegge for dem
 • Interesse og forståelse for digital utvikling

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med fokus på samfunnsaktuelle temaer innen utlendingsfeltet
 • Interessante arbeidsoppgaver i et kompetent og tverrfaglig fagmiljø
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Oslo
 • Gode statlige velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Lønnsbetingelser: Kr. 966.300 - 1.125.800 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes. Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse og kr 400,- til OU-midler.

Generell informasjon

UNE mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger. Vi legger vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for alle våre medarbeidere. Søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å krysse av i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentleglova kan søkerens navn offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søk stillingen

Søknad sendes via Jobbnorge, som er vårt administrasjonssystem knyttet til rekruttering.

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Vitnemål kan lastes ned fra Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, må den være godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no). I så fall må dokumentasjon fra NOKUT eller hkdir legges ved sammen med søknaden.

Om oss

Utlendingsnemnda (UNE) er et selvstendig, uavhengig og domstolslignende forvaltningsorgan som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker.

Vi har ca. 250 medarbeidere og holder til sentralt i Oslo. 

UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Se www.une.no.

 

Søknadsfrist: 05 februar

Omfang: Heltid

Arbeidsgiver: UNE - Utlendingsnemda

Varighet: Fast

Kommune: Oslo

Arbeidssted: Oslo, 0050 Oslo