INGEN NYE IDEELLE AKTØRER: Mens nye kommersielle leverandører vant store kontrakter, var det ingen nye ideelle organisasjoner som vant fram i anbudskonkurransene.

Foto

Øivind Fjeldstad

Leder

Forenklingens pris

Publisert: 27. mai 2018 kl 20.24
Oppdatert: 29. mai 2018 kl 07.56

Regjeringen møtte motstand da den i 2014 vedtok å slå sammen fire Nav-tiltak til to og sette de to tiltakene – avklaring og oppfølging – ut på anbud. Nå har analyseselskapet Proba evaluert reformen, og noe av det Proba har funnet gir grunn til bekymring.

Et av målene med reformen var å få større mangfold blant leverandører av arbeidsrettede tiltak. Regjeringen poengterte spesielt at anbudskonkurransene ville gi ideelle aktører mulighet til å få oppdrag for Nav.

Proba-rapporten viser imidlertid det Velferd tidligere har dokumentert: Mens nye kommersielle leverandører vant store kontrakter, var det ingen nye ideelle organisasjoner som vant fram i anbudskonkurransene. Alt i alt har det blitt langt færre aktører enn før på dette markedet.

Les også: Evaluering av Nav-anbud: Dårligere tilbud til de svakeste jobbsøkerne

Reformen har ført til en forenkling for Nav, ifølge evalueringen. Det skyldes både at flere Nav-tiltak er slått sammen og at Nav har fått færre leverandører å forholde seg til. Det er imidlertid lite som tyder på at forenklingen har hatt noen særlig betydning for brukerne, påpeker Proba.

Tilbudet er blitt dårligere enn før til brukerne som har svakest forutsetninger.

Et av de mest bekymringsfulle funnene i Probas rapport, er at reformen har hatt direkte negative konsekvenser for noen av dem som har mest bruk for hjelp fra Nav.

Saken fortsetter under annonsen

Samlet sett er det riktig nok positive utviklingstrekk: Det var flere som kom ut i jobb etter å ha deltatt i oppfølgingstiltaket i 2017 enn i 2014. Hvorvidt det skyldes økt konkurranse blant leverandørene eller at Nav legger større vekt enn før på at arbeid er målet, kan ikke Proba svare på.

Proba kan imidlertid fortelle om «en ganske unison tilbakemelding» fra både tiltaksarrangører og informanter i Nav om at tilbudet er blitt dårligere enn før til brukerne som har svakest forutsetninger.

«Noen trenger mer skjermede omgivelser og/eller har behov for bistand på flere områder, noe de nye tiltakene ikke gir rom for», konstaterer Proba.

Det er for øvrig verdt å merke seg at evalueringen bygger på intervjuer med Nav-ansatte og leverandører og på rapporter de har utarbeidet. Brukerne av tiltakene er ikke selv spurt om sine erfaringer. De negative konsekvensene for brukerne kan dermed være større enn det Proba har fanget opp.

Skreddersøm og individuell tilpasning er honnørord som ofte brukes når velferdsreformer skal settes ut i livet. Konkurranseutsetting av Nav-tiltak ser imidlertid ut til å gi mindre rom for å skreddersy tilbudet til dem som ikke passer inn i tiltakenes standardmal.

Det er naturligvis fint for Nav-ansatte at de har fått en enklere hverdag etter at tiltak ble slått sammen og satt ut på anbud. Proba-rapporten forteller imidlertid at forenklingen har sin pris: Den betales av dem som trenger mest hjelp til å komme i arbeid.

Saken fortsetter under annonsen

Av Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør, Velferd