Gerhard Salicath er fagsjef næringspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Foto

Moment Studio

 

– Nødvendig arbeidskraft skal kunne komme til Norge

Publisert: 28. januar 2021 kl 14.18
Oppdatert: 29. januar 2021 kl 08.19

Slik oppsummerer Gerhard Salicath, fagsjef næringspolitikk i NHO Mat og Drikke, organisasjonens syn på grensestengingen fra fredag 28. januar.

– Slik vi forstår det, er mat- og drikkeindustrien samfunnskritisk virksomhet. Utenlandske arbeidstakere som allerede er ansatt i norske bedrifter, serviceteam og ekspertise som er nødvendig for å sikre produksjonen, skal få komme inn i Norge, sier Salicath til Matindustrien.

Foto

Mat- og drikkevareindustrien i Norge er i stor grad avhengig av utenlandsk ekspertise og arbeidskraft. Tallene er fra 2020 og gjelder NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter.

 

Edruelig praksis

Det er altså snakk om arbeidskraft og ekspertise som allerede er i et arbeids- eller kundeforhold til norske bedrifter. Sesongarbeidere omfattes i utgangspunktet ikke.

– Vår næring har praktisert dette veldig edruelig så langt, den har gjort det som har vært nødvendig for å holde hjulene i gang, sier Salicath.

EØS-avtalen virker

Saken fortsetter under annonsen

Torsdag deltok han også under de heldigitale Næringsmiddeldagene 2021 i regi av Teknologisk Matforum, der han blant annet tok opp EØS-avtalens forsterkede betydning for Norge under pandemien:

– EØS-avtalen skjermer norsk råvareproduksjon, samtidig som den friksjonsfritt sikrer nødvendig import av råvarer og innsatsfaktorer vi ikke har selv og som er nødvendig for produksjonen i Norge. Etter noen dagers usikkerhet i mars 2020, har forsyningslinjene fra Europa til Norge fungert som de skal gjennom EUs «hurtigkorridorer», sier han.

Salicath mener det bare er å se til britiske aviser for å se hva EØS-avtalen betyr:

– Storbritannia har mangel på en rekke dagligvarer etter Brexit. Dette er problemer vi ikke har sett snurten av i Norge.

 

 

 

Saken fortsetter under annonsen