Analysesjefens beste aksjetips

Publisert: 31. oktober 2006 kl 14.37
Oppdatert: 12. februar 2007 kl 14.36
Her er Myrseths aksjetips, lik vektet:
  • Jinhui
  • Simrad
  • Norse Energy
  • Itera
Slik begrunner han aksjevalgene sine:

Jinhui Shipping - innsiderne viser vei

Styreformannen i Jinhui Shipping kjøpte 3. og 4. oktober aksjer i eget selskap for til sammen 24 millioner kroner. Kjøpene ble gjort på kurs 22,07 og 22,01, og han eide ingen aksjer fra før.
Annonse


Et så massivt innsidekjøp kan vanskelig tolkes annet enn svært positivt. Fundamentalt fremstår Jinhui Shipping som ganske interessant idet bulkratene er på nivåer som gir god lønnsomhet samtidig som prismultiplene er lave.

P/E er på 5,8 for inneværende år fallende til 3,5 i 2007, mens NAV anslås til nærmere 40 kroner per aksje. Høye stålpriser taler for fortsatt gode rater.
Annonse

Jinhui Shipping er ingen sannsynlig oppkjøpskandidat, men et oppkjøp kan ikke utelukkes. Blant annet har John Fredriksen vist interesse for rederiet tidligere.

Selv om veksten i verdensøkonomien kan avta noe i kvartalene fremover, vil den likevel være høy nok til å generere solid vekst i verdenshandelen.

Annonse
Her kan du lese alle dagens aksjetips

Simrad Optronics - stort innsidekjøp
Simrad Optronics har tredoblet salget på fem år og reinvestert storparten av de økte inntektene i forskning og utvikling. Som en følge av de siste års tunge F&U-satsning, har selskapet nå klar en ny generasjon forsvarsprodukter.
Annonse

Vi venter at disse blir en suksess, noe som i så fall vil gi grunnlag for en fortsatt positiv utvikling. I tillegg til forsvarsvirksomheten har Simrad bygget opp en spennende sivil virksomhet som selger gassdetektorer til oljeindustrien.

Den sivile virksomheten vil bli børsnotert som et eget selskap, Simtronics, i løpet av vinteren. Vi er positiv til utskillelsen av Simtronics da det vil bidra til å synliggjøre verdier og fjerne konglomerat-rabatten.

Annonse
Til tross for at Simrad historisk har vært en vekstmaskin og utsiktene er gode, er lite positivt inndiskontert. Dette tilkjennegis blant annet av en P/Sales-faktor rundt 1.

Fredag 27. oktober kjøpte styreformannen aksjer i eget selskap for nærmere 1,4 millioner kroner, og dette kan vanskelig tolkes annet enn svært positivt, spesielt siden han ikke eide aksjer fra før.

Norse Energy - oljeselskap i sterk vekst

Norse Energy er det raskest voksende oljeselskapet i vårt univers. Drivkraften i produksjonsveksten er oppstarten av tre felt offshore Brasil.

Med en 2009-EPS på over 2 kroner og reserver til minst åtte års produksjon er nøkkeltallene attraktive. Norse Energy har også et spennende leteprogram som kan resultere i en mangedobling av reservene.

Vi er ikke spesielt bekymret for aksjekjøpet i Revus idet sannsynligheten for at Norse Energy prøver seg på et fiendtlig oppkjøp som koster blod er lav.

Øyvind Risberg (CEO) meldte tidligere i høst om kjøp av 400.000 aksjer til 3,83. Dette aksjekjøpet underbygger troen på at kursen er nærmere en bunn enn en topp.

Summa summarum er vi fortsatt positive til Norse Energy og oppfatter aksjen som ett av de beste kjøpene på Oslo Børs.

Her kan du lese alle dagens aksjetips

Itera - veldrevet selskap i sterkt marked
Det norske IT-konsulentmarkedet er sterkt, og utsiktene er gode. Som følge av god lønnsomhet og flere ansatte øker mange norske selskaper IT-investeringene sine.

Itera er kanskje det mest veldrevne selskapet innen denne bransjen. Selskapet har det siste året hatt en organisk veksttakt på rundt 20 prosent. samtidig som driftsmarginen har ligget rundt 10 prosent.

Ifølge ledelsen ventes den sterke organiske veksten å fortsette i overskuelig framtid samtidig som marginene vil være stabile eller stigende.

Det er ikke bare resultatregnskapet som er sterkt. Balansen er også solid idet netto rentebærende kontanter anslås å utgjøre rundt 20 prosent av børsverdien ved årsslutt.
Tross gode utsikter og en solid merittliste verdsettes Itera lavt. P/E er på 12 for i år fallende til 10 neste år. Dette er attraktivt sett i lys av den sterke balansen og høye resultatveksten.

Aksjen forsvarer greit en kurs på 5,50, og på ett års sikt er potensialet til over 6. Sterk balanse, god lønnsomhet og lav vurdering gjør Itera til en oppkjøpskandidat. Av potensielle overtakere kan nevnes EDB, Ergo Group og TietoEnator.

Det var tidligere i høst et betydelig innsidekjøp, og dette underbygger troen vår på aksjen.


Her kan du lese alle dagens aksjetips

Les også:
31.10.06 14:00 Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securites
31.10.06 14:00 Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities
31.10.06 14:00 Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com
31.10.06 14:00 Forvalter Stig Tønder, Delphi Fondene
31.10.06 14:00 Økonomisk Rapports superportefølje
31.10.06 14:00 Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Securities
31.10.06 14:00 Resultatene fra den forrige børsspeilrunden

Finn ledige stillinger på lederjobb.no