Engasjement påvirker helsa

Redaksjonen
Publisert: 31. august 2012 kl 09.22
Oppdatert: 20. november 2013 kl 12.22

Professorstipendiat Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold og flere forskerkolleger har gjennomført en studie blant over 600 norske arbeidstagere. Funnene viser en klar sammenheng mellom høyt jobbengasjement og jobbressurser som selvbestemmelse og sosial støtte på jobben, skriver forskning.no.

Torp forteller til nettstedet at de også fant at arbeidstagere de stilles høye krav til er mer engasjerte i jobben enn arbeidstagere det stilles lave krav til, gitt at de selv kan bestemme mye på jobben og har støttende kolleger og ledere.

På den andre siden fant de at mennesker som opplevde et dårlig psykososialt arbeidsmiljø rapporterte om mer depresjon enn de med et godt psykososialt arbeidsmiljø.

- Våre analyser tyder på at denne sammenhengen skyldes at dårlig psykososialt arbeidsmiljø fører til lavt engasjement som igjen fører til depresjon, sier Torp hos forskning.no.