Går i fraværesfellen

Publisert: 26. april 2011 kl 09.44
Oppdatert: 26. april 2011 kl 09.37


Det viser studien ”The Sick Pay Trap”, om reformen av sykelønnsordningen for gravide fra 2002, av Elisabeth Fevang, Simen Markussen og Knut Røed ved Frischsenteret, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi finner at når arbeidsgiver ikke lenger trenger å betale, var det flere som var sykemeldt og sannsynligheten for å komme tilbake i jobb de 16 første dagene gikk ned, sier Markussen.

Sykelønnsordningen virker slik at arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom, og at arbeidsgiver må betale kostnaden de 16 første dagene i sykemeldingsperioden. Deretter står Nav for betalingen.

– Vi har skjøvet rundt en tredjedel av regningen for sykefraværet over på arbeidsgiver, men sånn ordningen er lagt opp, får vi lite igjen for det i form av redusert fravær. Isteden burde systemet vært lagt opp sånn at arbeidsgiveren betalte en del av fraværskostnadene i hele fraværsperioden, sier Markussen.

 

Saken fortsetter under annonsen