Kan ikke overvåke arbeidstakerne

Publisert: 16. mai 2007 kl 10.28
Oppdatert: 9. februar 2008 kl 12.30

Advokat Tom H. Beck mener arbeidsgiveren har sitt på det rene ved å nekte arbeidstakerne å gå inn på nettjenester som for eksempel Facebook i arbeidstiden.


- Arbeidsgiver betaler arbeidstakeren lønn, og har da krav på at den ansatte bruker sin arbeidstid til å utføre arbeid, sier Beck til Finansavisen.


Han anbefaler alle selskaper å ha en IT-instruks slik at de ansatte vet hva de har å forholde seg til:


- Instruksen bør klart tilkjennegi hva som ikke aksepteres, og hva konsekvensene vil kunne bli dersom man bryter instruksen, fortsetter Beck, samtidig som han medgir at brudd på instruksen kun unntaksvis vil kunne medføre at den ansatte må gå på dagen.


Stortinget behandler for tiden spesialbestemmelser om innsyns i e-post.


- Utgangspunktet i de nyte reglene er at innsyn i ansattes e-post, både virksomhetsrelaterte og private, er forbudt, sier Beck.

Saken fortsetter under annonsen


Advokaten forteller også at å ha internettloggen for seg selv, er en menneskerett. Menneskerettighetsdomstolen har nemlig slått fast at arbeidsgiver ikke har rett til å overvåke ansattes bruk av telefon, e-post og internett.


- Domstolen mente at det å kikke i loggene i seg selv er tilstrekkelig til å utgjøre brudd på menneskerettighetskonvensjonen. Retten la vekt på at det ikke forelå noen instruks eller lignende i den konkrete saken, og at klageren ikke hadde blitt informert om overvåkingen.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no