Redningsselskapet: Taushet og fred uten rettssaker

Publisert: 16. mai 2007 kl 09.26
Oppdatert: 9. februar 2008 kl 12.30

De tre sakene har alle dreid seg om påståtte usaklige oppsigelser i forbindelse med internkonfliktene i selskapet våren 2005. Utfallet av stridighetene i 2005 var at både sentralstyret og administrasjonens leder ble byttet ut.


To av de oppsagte var kvinner ved selskapets spilleautomatseksjon. I de sakene har det blitt oppnådd en minnelig løsning ved at selskapet trekker tilbake sin oppsigelse av kvinnene mot at de sier opp selv, og begge har også mottatt en økonomisk kompensasjon. Nå foreligger også en lignende løsning for den siste av sakene.


Fortsatt gjenstår en rettssak for selskapet. I denne er det gransker og sorenskriver Stein Husby m.fl. som saksøker selskapet, og saken er berammet i september. Husby krever å få utbetalt drøye to millioner til for granskingen av selskapet som ble gjennomført i fjor, skriver Aftenposten.


Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no