v__re_verdier.jpg

– Feiltolker verdibasert ledelse

Redaksjonen
Publisert: 4. oktober 2013 kl 10.16
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14

Verner C. Pedersen, foreleser og pensjonert professor ved Aarhus Universitet, var med å definere verdibasert ledelse for 20 år siden, men er ikke fornøyd med den utviklingen han ser. Ifølge en artikkel i danske Djøfbladet kjemper han nå imot det han kaller en feiltolkning av begrepet.

Pedersen sier til bladet at hans egen definisjon av verdibasert ledelse henger uatskillelig sammen med selvorganisering, og at den kom som en motreaksjon på den økende innflytelsen amerikanske ledelsesformer med mye styring begynte å få i Vesten.

Tanken hans var at Skandinavia måtte utvikle sine sterke sider for å overleve. Dette innbefattet å skape så selvstendige medarbeidere som mulig, og for å få til dét gjaldt det å bruke en form for ledelse hvor man anga en overordnet retning for felles verdier.

– Det er en stor misforståelse når ledere i dag tror at verdier må skrives ned. Et stykke papir får ikke folk til å oppføre seg annerledes, men det gjør til gjengjeld andres handlinger. Derfor skal verdier inn i en organisasjon gjennom handlinger. De skal ikke nedfelles, sier Pedersen til Djøfbladet.

Den pensjonerte professoren mener at ledere kun har behov for å sette ord på verdier i situasjoner hvor det har oppstått avgjørende konflikter eller dilemmaer, og han har lite til overs for verdier som noteres ned i verdigrunnlag, etiske regnskap, politikk for sosial ansvarlighet og personalhåndbøker. Han mener at dette i beste fall gjør medarbeiderne likeglade og immune overfor verdiene. I verste fall blir de kyniske.

Pedersen viser for øvrig til at de fleste verdier organisasjoner skriver ned er himmelropende banale.

– Hvem er det som ikke vil skrive under på at man er kompetent og profesjonell?, spør Pedersen retorisk. Den pensjonerte professoren mener at verdiene utvannes når de jobbes med på denne måten. Folk blir likeglade.

Saken fortsetter under annonsen