Mer selvbestemmelse

Redaksjonen - Økonomisk Rapport
Publisert: 1. september 2009 kl 10.12
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14
Medarbeidere med høy indre motivasjon presterer bedre på jobben enn folk som ikke er det. Dét viser en studie professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har gjort blant nærmere 800 ansatte i tre norske kommuner. Arbeidstagerne i undersøkelsen jobbet i ulike sektorer, herunder administrasjon, kultur, teknisk, helse og sosial, pleie og omsorg, barn og unge og undervisning, og funnet gjelder ikke bare folk som har spennende jobber. Opplevd selvbestemmelse gir økt indre motivasjon - og bedre prestasjoner - over hele linjen.- Indre motivasjon er en meget sentral kilde til gode arbeidsprestasjoner, sier Bård Kuvaas, som er professor i organisasjonspsykologi, i en pressemelding.

Det er altså medarbeidere som opplever tilfredshet, glede og mening når de utfører arbeidsoppgavene sine, som skaper de beste resultatene. De har en indre motivasjon, i motsetning til folk som først og fremst drives av en ytre motivasjon - det vil si at de ser jobben som et middel for å oppnå noe annet, eksempelvis lønn og prestisje.

Saken fortsetter under annonsen

Selvbestemmelse gir økt motivasjon
Organisasjonsforskeren har også undersøkt hva det er som kjennetegner de høyt indre motiverte medarbeiderne.

Kuvaas viser at høyt indre motiverte medarbeidere opplever stor grad av frihet til å planlegge og utføre arbeidsoppgaven på sin egen måte (høy grad av jobbautonomi). De høyt motiverte medarbeiderne opplever at lederne deres styrker følelsen de har av å være kompetent i jobben. De oppfordres til selvstendighet og utvikling.
Saken fortsetter under annonsen


Utstrakt samhandling med kolleger virker også positivt inn på de ansattes indre motivasjon.

Advarer mot New Public Management
BI-forskeren presenterer gjennom studien ny kunnskap om kilder til og effekter av indre motivasjon og gode arbeidsprestasjoner blant offentlige ansatte.
Saken fortsetter under annonsen


- Mer selvbestemmelse på jobben kan være en godt egnet jobbmotivasjonsteori også for ansatte uten det vi vanligvis forbinder med veldig spennende jobber, foreslår han.

Kuvaas advarer mot den utstrakte bruken av målstyring og detaljerte kontroll- og rapporteringsregimer som har fulgt i kjølvannet av den såkalte New Public Management-bølgen som har skylt inn over kommunesektoren.
Saken fortsetter under annonsen

- Mer kontroll- og rapportering vil neppe ha positive effekter på medarbeidernes motivasjon og prestasjoner, snarere tvert imot, påpeker Kuvaas.Professor Bård Kuvaas legger seg dermed på samme linje som NHH-professor William Brochs-Haukedal gjorde i en artikkel i forrige utgave av Ukeavisen Ledelse. Også han advarte mot New Public Management, og tok til orde for at ledelsesformene i New Public Managment måtte revurderes kraftig.

Kuvaas´ nye studie er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Employee Relations.
Saken fortsetter under annonsen