138308443_istoc.jpg

Banksjef vil ha fleksitid

Publisert: 8. februar 2008 kl 08.54
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14
Den kvinnelige banksjefen har møtt klokken ni om morgenen i flere år, men nå har Handelsbanken utvidet og omorganisert meglervirksomheten, og stiller nye krav. Banken forventer at den sjefen som leder meglerne møter til meglernes morgenmøte.

Kvinnen har gått til sak mot banken fordi hun mener hun er blitt usaklig oppsagt, skriver VG. Hun vant frem i tingretten, som betegner bankens behandling av henne som «brutal». Handelsbanken har anket dommen, men vurderer å trekke anken av «menneskelige hensyn». Arbeidstiden var ikke et sentralt tema i tingretten, men denne delen av konflikten er brakt inn for tvisteløsningsnemda hos Arbeidstilsynet.

Kvinnens advokat, Nicolay Skarning, sier til VG at partene i arbeidslivet forsøker å få flere kvinner inn i ledende posisjoner, men at det for hans klient er nesten håpløst å ha en slik posisjon hvis hun aksl møte klokken 07.30. Skarning viser til at hun har fungert godt med en mer fleksibel arbeidstid siden 1998.

Finansforbundet, hvor kvinnen er organisert, mener saken er prinsipielt viktig, og at den handler om kvinners adgang til stillinger med høy status og lønn.

Saken fortsetter under annonsen