138424123_coach.jpg

Coaching: Bortkastet møye eller kraftfullt verktøy?

Publisert på: 27. oktober 2009 kl 08.54
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14
Ekspertene Morten Emil Bergh og Tor Grenness har ulik oppfatning om hvorvidt coaching har noen effekt.

Undersøkelsen er nå avsluttet. Her er resultatet:

Min erfaring er at coaching virker (68,4%)

Jeg har aldri sett noen effekt av coaching( 21,8%)

Vet ikke (9,8%)

Coaching virker fordi det tar utgangspunkt i hvordan lederen selv tolker sin situasjon og de mål han har. Det sier Morten Emil Bergh.

- Det er ikke teorier, men lederen selv som er i fokus. Dette skaper involvering, forpliktelse og eierfølelse. Det er lederen som er ansvarlig for sin egen utvikling og det livet han lever. Lederen utfordres til en retolking av egen situasjon, til å reformulere mål, prøve ut nye virkemidler og hele tiden reflektere over prosessen. Coachen er dyktig til å stille sentrale spørsmål, sier han.

Saken fortsetter under annonsen

Forskningsresultater

Effektiviteten av coaching er bevist, mener Bergh.

- Coaching øker effekten av kurs. Den egner seg spesielt godt for mellomledere. Coaching øker effekten av tilbakemeldinger som gis. En kombinasjon av en omfattende tilbakemeldinger (360 graders evaluering) og coaching fører til økt grad av selvinnsikt, sier Bergh. Han legger til at coaching kan redusere stress og fremme måloppnåelse.

- Det er korrelasjon mellom coaching og signaturstyrker, som håp, glede og selvdisiplin. Generelt kan vi si at det er økende bevis for at coaching kan bli en effektiv lære- og utviklingsmetode.

Tor Grenness ved Handelshøyskolen BI mener at coachingbransjen burde tatt seg bryet med å dokumentere om coaching virker. Han synes mangelen på sertifisering og relevant forskning er problematisk.

Virker coaching, og lar det seg dokumentere at coaching gjør deg til en bedre leder? Dette er det rykende uenighet om i fagmiljøene.

Tor Grennes, førsteamanuensis på BI, mener bransjen selv må slå i bordet med dokumentasjon på at coaching virker. Hittil har den ikke tatt seg bryet, sier han.

Saken fortsetter under annonsen

- Jeg tror ikke at bransjen har sett noe behov for å dokumentere dette. Det har blitt solgt coachingtjenester over en lav sko uten at noen har spurt om det virker. Fraværet av kritiske røster i markedet har vært åpenbart, sier han.

Komplisert

Grenness hevder det er flere årsaker til at bransjen ikke har valgt å prøve å dokumentere effekten vitenskapelig.

- Det er komplisert å designe et undersøkelsesopplegg som kan fortelle om det virker eller ikke. Ofte er 95 prosent av undersøkelsene som blir gjennomført basert på spørreundersøkelser. Uansett burde man prøve. Dette er heller ikke dokumentert internasjonalt, sier han.