helge_lund.jpg
Pensjonsavtalen til Statoil-sjef Helge Lund kostet selskapet fire millioner kroner i 2009.

Kutter i pensjonene

Publisert: 1. april 2011 kl 09.22
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14


– Det skal bli slutt på at toppledere sitter igjen med enorme pensjoner eter fire-fem år i disse jobbene, sier Giske til VG.

Det er eierskapsmeldingen regjeringen legger frem i dag som varsler disse – og andre – endringer i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap. Staten skal bidra til moderasjon i lederlønningene, samt at etterlønn bør ikke overstige 12 måneder. De som slutter frivillig bør heller ikke få sluttvederlag.

Normal pensjon i de statlige selskapene som finansieres over statsbudsjettet, bør ikke overstige 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12G, som er 908 000 kroner. Til nå har millionene gått til toppledernes pensjoner.

I 2009 betalte Statkraft 4,9 millioner kroner til pensjonsavtalen for sin daværende sjef, Bård Mikkelsen. Etter de nye reglene ville innbetalingen ha blitt halvert, viser VGs regnestykke.

Hydro betalte inn 20,5 millioner til Svein R. Brandtzægs egen pensjonsordning i 2009. Med de nye retningslinjer ville det årlig innskuddet være om lag to millioner.

Pensjonsavtalen til Statoil-sjef Helge Lund kostet selskapet fire millioner kroner i 2009. Med ny ordning ville det holdt med godt under to millioner.

 

Saken fortsetter under annonsen