deprimert.jpg

Norske sjefer krever døgnberedskap

Publisert: 20. mars 2012 kl 09.41
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14

Det viser en en ny, inyernasjonal arbeidsmarkedsundersøkelse i regi av rekrutteringskonsernet Randstad.

Fire ganger i året tar selskapet, som er verdens nest største aktør innen rekruttering, bemanning og HR, temperaturen på det internasjonale arbeidsmarkedet.

Årets første rapport tar blant annet for seg tilgjengelighet, og skillet mellom jobb og fritid.

Undersøkelsen viser at dette skillet har blitt svært vagt for mange nordmenn. Skillet mellom jobb og fritid er mer visket ut i Norge enn i nabolandene Sverige og Danmark.

Hele 44 prosent av norske arbeidstakere sier arbeidsgiveren forventer tilgjenglighet 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Det er langt høyere tall enn hos våre naboer i Sverige og Danmark, der henholdsvis 23 og 22 prosent må være tilgjengelige dag og natt.

– Det norske arbeidsmarkedet er veldig fleksibelt og vi ser en utvikling mot et arbeidsliv der skillet mellom jobb og fritid viskes ut. Å få en telefon fra sjefen søndag kveld eller svare på mail etter kveldsnytt er blitt helt normalt i store deler av norsk arbeidsliv. Vi tror denne utviklingen kommer til å forsterkes i årene fremover, både i Norge og internasjonalt. Mitt råd er at arbeidstaker og arbeidsgiver avstemmer forventingene rundt tilgjengelighet og fleksibilitet slik at dette danner et godt grunnlag for en helhetlig balanse mellom jobb og fritid, sier Camilla Grana, daglig leder i Randstad i Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Trenden understrekes av at en stor del av norske arbeidstakere opplyser at de både utfører private gjøremål i arbeidstiden og at de jobber på fritiden. 43 prosent av norske arbeidstakere medgir at arbeidstiden brukes til private ærender. I bare fire land i Europa bruker flere arbeidstakere tid på dette enn i Norge. Svenskene topper listen over arbeidstakere som bruker tid på private gjøremål.

Saken fortsetter under annonsen

50 prosent av norske arbeidstakere opplyser imidlertid også at de jobber etter arbeidstid. 52 prosent av danskene og 48 prosent av svenskene opplyser det samme.

– Innenfor mange profesjoner har jobben lenge vært en livsstil. Nå ser vi imidlertid en tydelig utvikling mot at skillet mellom jobb og fritid har blitt visket ut for svært mange. Når fem av ti norske arbeidstakere jobber på fritiden og fire av ti er tilgjengelige døgnet rundt, hele uken, er det tydelig at vi har fått et arbeidsliv der svært mange ikke deler opp tiden sin i jobb og fritid lenger, sier Grana.