175715_.jpg
En oppvakt toppsjef bruker sosiale medier til å styrke bedriftskulturen, plukke opp gode ideer og oppdage hvor skoen trykker internt, sier Ole Johan Heum i Steria. Her med kollega Hege Line.

Sjefen skjønner ikke sosiale medier

Publisert på: 11. april 2012 kl 09.45
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.14

Norske it-sjefer gir sine overordnede en svært blandet attest når det kommer til sosiale medier, skriver presenytt i en pressemelding for Steria.

I en undersøkelse analysebyrået Rock IT har gjennomført for Steria svarer 46 prosent av it-sjefene at deres øverste leder har små eller ingen kunnskaper om sosiale medier.

Riktig bruk av sosiale medier kan bidra til langt mer enn bare å bygge merkevaren. For en oppvakt toppsjef er sosiale medier et verktøy som kan brukes til å styrke bedriftskulturen, plukke opp gode ideer og oppdage hvor skoen trykker internt, sier Ole Johan Heum i Steria.

Les også Sosiale medier som arbeidsledighetsindikator

Går glipp av muligheter

I over halvparten av større norske virksomheter har sosiale medier blitt mer aktuelt i løpet av det siste året. Bare 7 prosent av it-sjefene i undersøkelsen mener sosiale medier er blitt mindre aktuelt for deres virksomhet det siste året, mens to av fem svarer at temaet er like aktuelt som før.

Både den innledende hypen og den påfølgende skepsisen har lagt seg, nå handler det om hvordan sosiale medier kan brukes som et arbeidsverktøy for å øke produktivitet og nyskaping. De topplederne som ikke henger med går glipp av mange muligheter, og risikerer å bli oppfattet som gammelmodige og lite attraktive av en ny generasjon arbeidstakere, sier Hege Line i Steria.

Saken fortsetter under annonsen

Sosiale på innsiden

En rapport fra Dataforeningen konkluderer med at sosiale medier fremdeles brukes mest til ren markedsføring og profilering. Imidlertid viser Steria-undersøkelsen at stadig flere organisasjoner har begynt å ta i bruk sosiale medier som internt kommunikasjonsverktøy. For halvannet år siden hadde 65 prosent av bedriftene ikke prøvd å bruke sosiale medier på denne måten. I den nye undersøkelsen har andelen usosiale bedrifter sunket til 29 prosent.

Stadig flere virksomheter skjønner at dette handler om mer enn bare Facebook og Twitter, og bruker sosiale verktøy som Yammer, Newsgator og Beezy til kunnskapsdeling, idegenerering og arbeidsfordeling. Noen steder er sjefen med på notene, andre steder kan det dukke opp egne sosiale miljøer blant fagpersoner som ledelsen ofte knapt kjenner til, sier Ole Johan Heum.

Her kan du laste ned Sterias 3-minuttersguide «Slik lykkes du med om sosiale medier».