Ikke momsfritak for e-bøker og elektroniske aviser

Publisert: 30. april 2010 kl 10.05
Oppdatert: 30. april 2010 kl 13.20

Dermed er det klart at forslag om dette ikke vil få flertall når Stortinget behandler sakene i neste uke.

Forslagene om momsfritak er satt fram av Fremskrittspartiet. De får støtte av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Innstillingen fra finanskomiteen som ble klar torsdag, viser at regjeringspartiene er skeptiske til å endre merverdiavgiften fordi den er en sentral inntektskilde for finansiering av blant annet sentrale velferdsordninger.

Når det gjelder momsfritak for elektroniske aviser, viser flertallet også til Mediestøtteutvalget som skal foreta en helhetlig vurdering av bruk av tilskuddsordninger og andre økonomiske virkemidler, også momsfritak.

H, Frp, KrF og V mener at det er mer naturlig å legge vekt på språk- og kulturpolitiske hensyn enn hensynet til statens inntekter.

Opposisjonspartiene hevder det er inkonsekvent å ha forskjellige merverdiavgiftsregler for samme produkt som i dette tilfelle er tekst, alt etter hvilken innpakning produktet har, eller på hvilken teknisk plattform produktet presenteres.

- Det er problematisk at merverdiavgiftssystemet ikke er fleksibelt nok til å håndtere teknologiske nyvinninger, slik vi ser i forhold til lansering av e-bøker og elektronisk distribusjon av aviser, sier Borghild Tenden fra Venstre.

Annonse

Hun viser til at papirbøker og lydbøker har momsfritak og skjønner ikke hvorfor e-bøker skal behandles annerledes. (©NTB)