Kongsvingerselskap gjenoppretter alt

Publisert: 19. februar 2003 kl 11.02
Oppdatert: 30. januar 2008 kl 16.00

Det startet for 25 år siden, med vedlikehold av utstyr for televerket (Telenor). To menn fra Kongsvinger dannet selskapet Instrumentbyrået A/S. Det var i datarevolusjonens spede barndom. Gradvis gikk selskapet over til å reparere datamaskiner. Hovedsakelig for norske kunder, med Televerket som den desidert største. Det gikk bra.

Året er 2003. Instrumentbyrået A/S har for lengst blitt til IBAS. Aksjene er kjøpt av det internasjonale datavirusselskapet Norman, som dermed står som eneeier. Også det norsk, med hovedsete på Lysaker utenfor Oslo, notert på Oslo børs. Antallet ansatte har økt til over åtti, åtti prosent av oppdragene går utenlands. Til store som små kunder. For alle trenger hjelp til å få frem data som tilsynelatende er slettet. Eller for den saks skyld hjelp til å få data garantert slettet. Det går fortsatt bra.

VERDENSLEDENDE

Det norske selskapet har utviklet seg til å bli et av verdens ledende selskaper innen datarekonstruksjon, sletting av data samt dataetterforskning. Det har datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England og Frankrike, og distributører i Benelux, Sveits, Italia, Spania, Tyrkia og Singapore.

Hovedkontoret er fortsatt på Kongsvinger, der all teknologien er utviklet. I gangavstand fra Kongsvinger sentrum, langs veien til Finnskogen og Sverige, holder selskapet hus. I stedet for ulvespor eller gransug fra de store skoger, finner vi topp moderne laboratorier, datamaskiner som enten er på det nærmeste oppbrent eller fulle av vann, og en svært motivert stab. En av gründerne er også fortsatt i full sving.

Det var de to Kongsvingermennene Kjell Berge og Gunnar Bakken som startet det hele. Kjell Berge er fortsatt i arbeid, i 1995 sa Bakken takk for seg. Han solgte sine 50 prosent av aksjene til Norman, etter hvert har Norman kjøpt de øvrige 50 prosentene. Fusjonen regnes som vellykket, IBAS har beholdt navnet sitt og markedsføres fortsatt verden over som det.

RENDYRKING

Annonse

Trolig gjorde IBAS det motsatte av hva en rekke andre selskaper har brent seg på. Da resultatene ikke innfridde utover på nittitallet, valgte selskapet å skifte strategi. I stedet for å spre seg utover til stadig nye tjenester, snevret det inn virksomhetsområdene sine. Reparasjonsdelen av selskapet ble solgt ut til Infocare, nå gjensto det som gjaldt innmaten.

- Vi fokuserte beinhardt på rekonstruksjon av datainformasjon. Vi hadde bygget opp kompetanse og ikke minst utviklet vi vårt eget verktøy og eget utstyr i lokalene på Kongsvinger. Spesialistene bruker således egenutviklet program- og maskinvare som skal kunne håndtere ethvert operativsystem og datalagringsmedium. Det sier administrerende direktør Arve Saghaug.

Han innså også at produktene ikke solgte seg selv.

- Vi hadde varene, men de solgte seg ikke selv. Våre tjenester er det nesten ingen som trenger før noe går galt. Vi innså at vi var nødt til å markedsføre dem bedre, sier han.

INGEN SLUTTER

Nesten hele staben til IBAS kommer fra Kongsvinger og nærområdene rundt. De fleste er dataingeniører, med lang fartstid i selskapet som spesialister på datarekonstruksjon. Muligens er IBAS det norske selskapet som har lavest turnover, den finnes nemlig nesten ikke. Ifølge Saghaug tar det tre til fire år å bygge opp den ekspertisen som skal til for å mestre jobbene selskapet tar på seg, i tillegg til formell utdannelse.

Kompetansen til selskapet gjør at selskapet kan ta på seg oppdrag som gjelder det meste innen tap av data. Det gjelder alt fra brannskader til vannskader og eksplosjoner. Utstyret fraktes til de spesialbygde laboratoriene, der det plukkes fra hverandre og rekonstrueres.

Annonse

DESPERATE

- Vi føler oss mange ganger som leger som gir trøst til redde pasienter. Vi får ikke rent få telefoner fra desperate folk som tror de har mistet alt arbeidet på datamaskinen sin, forteller IBAS-sjefen. Som også kan melde om en oppklaringsprosent på nærmere 100 prosent.

Svært mange av kundene til Kongsvingerselskapet velger å være anonyme. Det gir ikke høy grad av troverdighet å bekjentgjøre at rutinene for eksempel er så dårlige at en feil med en maskin kanskje får som følge at all datainformasjon på en bedrift slettes.

- Det er ikke rent få som har kommet mer eller mindre styrtende til oss med datamaskinene sine. Vi har 24 timers service og setter i gang når det skal være. Mens vi jobber, sitter folk på Hotell Vinger og biter negler, sier Saghaug.

Eksemplene viser at feil og slurv kan oppstå nær sagt over alt. IBAS har hatt oppgaven med å fremskaffe data for et helt politidistrikt. Feil blant ansatte gjorde at all data for hele enheten over en toårsperiode var slettet. IBAS fikk dataene frem igjen, og et par lykkelige politifolk fikk beholde jobbene sine. De er ikke interessert i å oppgi noe navn på politienheten. – Men den var ikke norsk, sier IBAS-sjefen.

SLETTET?

Selskapet har også spesialisert seg innen sletting av data, en ny bransje i sterk vekst. Det kan dreie seg om selskaper som flytter og overlater datautstyret til nye brukere, ansatte som slutter og som mistenkes for å ta med seg sensitiv informasjon i maskinene og liknende eksempler.

Annonse

- Det er ikke så lett som folk tror å slette data, det er ikke bare å trykke på delete-knappen og så er dataen borte. IBAS garanterer at informasjonen er slettet, sier Saghaug.

IBAS har også spesialisert seg på dataetterforskning, nok et vekstområde. Her bygger de på et globalt dataetterforskningsmiljø som er bygget opp over en 20-årsperiode. Selskapet sikrer og dokumenterer elektroniske spor lagret i en datamaskin, spor som kan brukes som bevismateriale for politi, advokater og offentlige etater.

KNEKKER SADDAM?

En av dataspesialistene til IBAS er i øyeblikket i Irak, der han bistår FNs våpeninspeksjon i jakten på Saddam Husseins angivelige masseødeleggelsesvåpen.

Dette har skjedd etter forespørsel fra FNs hovedkvarter i New York. Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke selskapet offentliggjøre navnet på eksperten deres. Han er offisielt permittert i tre måneder og han rapporter direkte til lederen for kommisjonen, Hans Blix.

-Vi er selvfølgelig stolte over FNs forespørsel til oss. Det er jo fantastisk dersom vi kan bistå med å fremskaffe eventuelle bevis, eventuelt slå fast at det ikke finnes bevis. Mannen som er valgt ut har inngående kunnskap og erfaring fra kompliserte dataetterforskningssaker, sier Saghaug.

PIRELLITÅRNET REDDET

Annonse

18.april år 2002 krasjet et småfly med Pirellitårnet i Milano i Italia. Bygget ble regnet som et viktig finanssenter, og et betydelig antall PC-er ble skadet av vann, brann, røyk og støt. Regionale italienske myndigheter ga oppdraget med å rekonstruere data til IBAS. Milanooppdraget er det største enkeltoppdraget til selskapet.

- Det er utrolig hva som kan rekonstrueres av data i de mest umulige situasjoner. Ekspertene våre pleier ikke gi seg før de får det til, sier Saghaug.

IBAS fikk også jobben med å sikre datainformasjon etter havariet av den norske hurtigbåtfergen Sleipner. – Det kan virke håpløst når datamaskinene blir liggende i vann, og attpå til saltvann. Vår metode innebærer at vi legger utstyret rett fra saltvann over i ferskvann for ikke å slippe til oksygen. Deretter starter renseprosessen, sier Saghaug.

Han minnes en finne som en dag ringte fortvilet og sa at datamaskinen hans hadde fått vannskade og var ødelagt. Fra IBAS ble han rådet til å la utstyret ligge i vann, slik at ikke luft slapp til og korrosjonsprosessen startet. Det gikk en lang stund uten at de hørte noe fra finnen, men en dag banket det på døren til lokalene til IBAS i Kongsvinger. Der sto finnen. Han ba dem bli med ut til bilen, der han viste dem en tilhenger med en diger tank i. Oppe i den lå datamaskinen i vann. Således ble informasjonen fra maskinen hans reddet.

TIDLIG UTE

- Hva er det som gjør at et lite lokalt selskap klarer å bli et av verdens tre ledende selskaper innen datarekonstruksjon og sletting?

- Vi var tidlig ute på dette området, da vi startet fantes det nesten ingen som drev med noe slikt. Vi bruker enormt med ressurser på å følge med på utviklingen av datautstyr, slik at vi hele tiden skal vite hva slags systemer og maskiner vi har å gjøre med. Dataindustrien blir stadig mer avansert og dermed vanskeligere å følge med på, sier Saghaug.

Annonse

- Men er det ikke en ulempe å ligge så avsides som her på Kongsvinger?

- Tvert i mot. Vi har kort vei til Gardermoen og dermed storparten av kundene. I tillegg er det en fordel å hente de ansatte fra området her. Det betyr at de er stabile, i Oslo hadde vi måtte regne med at langt flere skiftet jobb. I stedet bygger vi stadig opp mer kompetanse her, sier han.


God butikk
I år 2002 omsatte IBAS alene for 79 millioner kroner, en økning på 21 prosent fra året før. Selskapet kunne også vise til en fortjeneste på 12,7 millioner kroner. Mellom 3000 og 5000 kunder hjelpes i løpet av et år.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no