Næringslivet styres av familier

Publisert: 9. mars 2011 kl 08.32
Oppdatert: 9. mars 2011 kl 08.29

Professor Øyvind Bøhren ved Handelshøyskolen BI har gjennomført undersøkelsen. Han sier til Aftenposten at i mer enn to av tre norske aksjeselskaper sitter én familie på mer enn halvparten av aksjene.

Bøhren har analysert 94.931 aksjeselskaper (ASA og AS). Alle er i aktiv drift og har fullstendige regnskaper. Analysen ligger til grunn for boka «Eieren, styret og ledelsen. Corporate Governance i Norge» som lanseres på Fagbokforlaget onsdag.

Full kontroll

Bøhren har definert familie til å omfatte svigerfamilier og søskenbarn.

Professorens undersøkelse viser blant annet:

* I 82 prosent av norske selskaper har én familie mer enn en tredel av aksjene, noe som betyr at de kan avvise vedtektsendringer som andre eiere foreslår.

* Eierfamilien eier mer enn 66 prosent av aksjene i tre av fem selskaper. Dermed kan familien alene endre vedtektene.

Saken fortsetter under annonsen

* I halvparten av norske selskaper eier familien 100 prosent.

Mange små

Bøhren har funnet ut at i et familieeid selskap – definert som at familien eier mer enn 50,1 prosent – er det i gjennomsnitt ansatt 13 personer. Andre selskaper har i gjennomsnitt drøyt 100 ansatte.

Imidlertid er det noen få store selskaper som drar opp tallene i begge kategorier. Det typiske familieselskapet har tre ansatte, mens det typiske blant resten av selskapene har seks ansatte.

Han har også funnet ut at i tre av fire familieselskaper er det bare to personer som er eiere. Og bare i 2 prosent av familieselskapene er det flere enn fire personer som er eiere. (©NTB)