Ikke tid til forskning

Publisert: 5. april 2011 kl 08.46
Oppdatert: 5. april 2011 kl 08.42

– Tid til forskning har blitt et privilegium og ikke en plikt, tilsatte har rett til FoU-tid, men får det ikke, sier forsknings- og høyere utdanningsansvarlig Magne Rydland i Utdanningsforbundet til Klassekampen.

Forbundet offentliggjør denne uken en undersøkelse om ansattes arbeidsbetingelser knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Undersøkelsen viser også at mange ansatte ønsker avtalefestet FoU-tid.

– Denne rapporten viser at det har skjedd en betydelig forverring de siste fem årene, det går rake veien nedover, fortsetter Rydland, og legger til at sektoren må avbyråkratiseres og at akademisk frihet må prioriteres både ved universitetene og høyskolene.

– Denne undersøkelsen ligner på den Forskerforbundet hadde med sine medlemmer. Også denne er fra et representativt utvalg og måler subjektive oppfatninger. Man ”synes” veldig mye. Det er vanskelig å vite om det skyldes et klima i debatten eller faktiske forhold, sier statssekretær Kyrre Lekve i kunnskapsdepartementet, som likevel synes det er et viktig innspill.

Forskningspolitisk talsmann i Høyre, Henning Warloe, mener byråkratiseringen er et gjennomgående problem og at det administrative arbeidet må bli forsøkt sentralisert og profesjonalisert, og mener kritikken også sammenfaller med at det blir stadig mindre frie midler i høyere utdanning.

Saken fortsetter under annonsen