mann_med_forskj.jpg

4 tidspersonligheter

Publisert på: 19. juni 2012 kl 09.31
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.22

Steven Berglas, psykolog ved Harold Price Center for Entrepreneurial Studies ved UCLA:s Anderson School, har identifisert fire måter folk forholder seg til tid på. Han gir også tips om hvordan en veiledende sjef kan hjelpe den enkelte til å utnytte tiden på en bedre måte, forteller konsulentselskapet Insightlab i sitt nyhetsbrev.

  • Den foregripende er en tidstype som sluttfører alle oppgaver lang tid i forveien for å føle at han eller hun har kontroll. Dette er neppe noe problem, men det kan være at det går utover samarbeidet med andre, ettersom kollegene sjelden er kommet like langt i prosessen. En måte å veilede denne typen på, er å legge opp til åpne diskusjoner og å oppfordre til at arbeid samordnes med andre.

  • Gledessprederen er en person som bruker tid på å gjøre alle til lags. Han eller hun tar på seg stadig flere oppgaver, også de som egentlig burde vært utført av andre. Selv om det ikke alltid synes, kan gledessprederen føle at han eller hun blir utnyttet. En leder kan støtte gjennom å sette grenser og belønne vedkommende for rett type arbeid. …

  • Perfeksjonisten bruker mer tid enn nødvendig fordi han eller hun ønsker å levere arbeid av perfekt kvalitet. Å levere til "godkjent" er aldri nok. Redsel for kritikk kan være en årsak, skriver Insightlab, som viser til at en løsning kan være å vurdere vedkommendes arbeid i mindre bolker.

  • Utsetteren utsetter arbeidet til siste sekund, og finner alltid en unnskyldning for å utebli eller ikke holde frister. En forklaring kan være redsel for ikke å klare å levere ønsket resultat. Hvis dette er tilfellet, er rådet å skape en trygg atmosfære der det er lov å mislykkes.

Rådene ovenfor er hentet fra den svenske boken "Tipsbok Coaching".

Det er mange som har råd og vink og komme med innenfor dette temaet tid og leveranser på jobben. Psykolog Per Krister Halck i Psykologbistand har gitt tips til tidsoptimister. Psykolog Åse-Mia Fellinger har gitt tips om hvordan man følger opp medarbeidere som sluntrer unna:

Er du tidsoptimist?

Ansatte som sluntrer unna?

 

Saken fortsetter under annonsen