138424392_mann_.jpg

God ledelse

Publisert på: 29. oktober 2009 kl 09.08
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.22
Det finnes råd og tips om lederskap i bøtter og spann. Skal du lykkes, bli effektiv og respektert, kan imidlertid rådene kokes ned til fem hovedpunkter, hevder forfatterne av «Lederskapskoden», Dave Ulrich, Norm Smallwood og Kate Sweetman.

1. Former fremtiden
En god leder er strategisk og kan tenke langsiktig på vegne av virksomheten. Han vet hvor virksomheten er på vei, legger planer for hvordan målene skal nås og får omgivelsene til å forstå kursen. Mindre prosjekter brukes for å teste veivalget. Slik skaper lederen organisasjonens fremtid, skriver Erhvervsbladet
Saken fortsetter under annonsen
i sin omtale av «Lederskapskoden».

2. Får tingene til å skje
Den gode leder klarer å gjøre strategier og mål om til handling. Han får forandringer til å skje, og han fordeler oppgaver mellom ansatte, mellomledere og ledelse på en måte som gjør at ting faktisk skjer.

Saken fortsetter under annonsen
3. Engasjerer talentene
Engasjerte ansatte yter mer og er mer lojale. En god leder identifiserer, bygger opp og engasjerer talenter for å oppnå resultater. Samtidig ser han hva slags kompetanse virksomheten mangler og sørger for å få den inn i organisasjonen.

4. Bygger neste generasjon
En god sjef bidrar til at ansatte får en sjanse til å utvikle seg innenfor organisasjonen. Anatte med lederpotensial får hjelp til å utvikle dette talentet. Talentbasen bygges slik at organisasjonen klarer seg bra også når dagens talenter har forvunnet ut.
Saken fortsetter under annonsen


5. Investerer i seg selv
Personlige egenskaper er avgjørende for hvorvidt man er en god leder eller ikke. Skal du få andre til å følge deg, må du ha bygget deg et fundament som inngir tillit og troverdighet. Først da får du lojalitet. En god leder er en som er i stand til å lære av sine seire, fiaskoer, oppgaver, bøker, undervisning, medmennesker og livet i seg selv.

Saken fortsetter under annonsen
Kilde: Erhvervsbladet.dk