snakker_mann_kv.jpg
Hva kjennetegner en person som er relevant for andre?

Slik blir du mer relevant

Redaksjonen
Publisert: 24. juni 2013 kl 09.52
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.22

En relevant medarbeider eller leder er en person som over tid har betydning for det store bildet, skriver magasinet Inc. Dette er etter sigende en person som ikke er redd for å miste jobben. Han eller hun regner med at det eventuelt skal gå greit å finne en ny jobb. Dette er personer som føler at de er verdsatt. De er relevante.

Hva kjennetegner så den Inc. omtaler som en relevant person? Og hvordan skal man te seg for å bli det? Her er deres forslag til «oppskrift»:

 • Vær mer autentisk
  Autentiske mennesker kjenner seg selv på et dypere nivå og er ikke redd for å vise andre hvem de er. Den som kjenner seg selv, vil også ha lettere for å lede og ha innflytelse på andre.
 • Skaff deg mer kunnskap
  Den som besitter nyttig kunnskap, er også nyttig for andre. Kunnskap er her ment som mer enn kompetanse og ferdigheter. Det handler også om måten man tilnærmer seg livet og relasjoner til andre på.
 • Vær mer empatisk
  Empati handler om evnen til å gjenkjenne og til en viss grad dele følelser som oppleves av andre, og ønske å hjelpe hvis det trengs. Empatiske mennesker er ikke raske til å dømme andre, og blir relevante fordi de klarer å knytte sterke bånd til mennesker rundt seg.
 • Vis mer handlekraft
  Det er det du faktisk gjør som gjør at du blir relevant for andre. All autentisitet, kunnskap og empati blir irrelevant hvis det ikke gjøres om til handlinger.