data.jpg

Ti tips for presentasjon på nett

Publisert: 15. oktober 2010 kl 12.27
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.24

1. Gjør teksten skumbar

Undersøkelser viser at de fleste som er på nett i stor grad skummer innhold for å lete etter noe som fanger oppmerksomheten deres. Vurder kritisk om nettstedet deres bidrar til at leseren raskt finner fram til interessant stoff. Dette kan handle om virkemidler som tittelbruk, plassering av stoff, grafiske elementer og lignende.

2. Bruk klassisk nyhetsoppbygning

Ha som hovedregel at du skriver etter modellen som i journalistikken kalles den omvendte nyhetspyramiden. Skriv det viktigste først. Skriv deretter med fallende viktighet. Hold språket nøytralt. Få lar seg imponere av selvskryt.

3. Velg titler og mellomtitler med omhu

Overskrifter og titler, herunder menyoverskrifter, er viktige verktøy på nett fordi det er så mange som skumleser teksten. Overskrifter hjelper leseren med å orientere seg i teksten og kan bidra til at han eller hun fortsette å lese en sak. Bruk gjerne flere mellomtitler enn du ville ha gjort i en annen kanal. Overskriftene kan også være lengre.

4. Bruk lenker

Annonse

Referanser til andre kilder kan berike teksten og øke tekstens troverdighet. Bruk lenker når du refererer til eget og andres stoff, så slipper du å referere til så mange kilder i den løpende teksten. Legg imidlertid ikke ut for mange lenker til andre. Det øker risikoen for at leseren forsvinner fra ditt eget nettsted.

5. Utnytt punktlistenes fortreffelighet

Husk at lesing på nett svært ofte handler om å få oversikt og tilegne seg informasjon raskt. Det er ikke uten grunn at å så mye nett-tekst er listebasert.

6. Finn synonymer, tenk løsninger

Å gjenta ett bestemt ord mange ganger i en tekst på nett, er ikke nødvendigvis veien til søkemotorhimmelen. Søkemotorselskapene har gjennomskuet taktikken, og dermed kan dette føre til at du får færre, og ikke flere treff. Skaff deg en synonymordbok, og bruk heller flest mulig synonymord i teksten. Det gjør som regel språket bedre og mer variert. Teksten blir lettere å lese, samtidig som den gir flere søkemotortreff. Forsøk også skrive om løsninger, framfor merkenavn. Det er ofte løsninger og tips nettbrukere leter etter.

7. Les korrektur

Vi kommuniserer mye i mange kanaler, har dårlig tid og liten plass. Vi er blitt mer slurvete med språket, og på nettet er det en sovepute at feil til enhver tid kan rettes opp. Men hvilket inntrykk gir stavefeil og dårlig grammatikk? Vil ikke leseren lure på om avsenderen, og organisasjonen han representerer, er like slurvete og upresise på andre områder? Ta deg tid til å lese korrektur på egen tekst. Få eventuelt hjelp av andre.

Annonse

8. Hold avstand

Jo, mer luft du gir en nettside, desto enklere er det å orientere seg og å lese innholdet. Det anbefales å bruke litt større avstand mellom både setninger og avsnitt enn det som er vanlig i trykte dokumenter.

9. Strukturer teksten

Vurder om teksten har en leservennlig struktur. Eksempelvis vil mange lange ord og mange ord per setning redusere lesbarheten. Det finnes flere tester som måler lesbarhet. Bruker du Microsoft Word, kan du bruke tester som «Flesch Reading Ease» og «Flesch-Kincaid Grade Level». Den første testen har en poengskala fra null til hundre, hvor lesbarheten øker med antall poeng. Normalt bør en tekst ligge et sted mellom 60 og 70 poeng.

10. Velg gode skrifttyper

Det er anstrengende å lese på skjerm. Valg av skrifttype kan gjøre det mer behagelig for publikum. Det beste er å satse på såkalte groteske fonter, det vil si fonter som ligner på Arial eller Verdana, som er utformet for å gi optimal lesbarhet på skjerm.

Kilder: Øystein Bonvik og «Virksomhetens stemme» av Øystein Bonvik og Peggy Simcic Brønn, Gyldendal Akademisk. 

Annonse

Dette er et utdrag av en artikkel som sto i Ukeavisen Ledelse nr 35, 15. oktober 2010. Kjøp PDF av denne utgaven hos BuyAndRead.com.