lagermedarbeide.jpg
Konsekvensen av at man er ansatt midlertidig i strid med arbeidsmiljølovens regler er at man er fast ansatt.

To forhold: oppsigelsestid og arbeidstid

Storeng, Beck & Due Lund
Publisert: 29. oktober 2010 kl 09.41
Oppdatert: 23. mai 2016 kl 22.31

[…] Spørsmålet jeg lurer på: Kan jeg gå på dagen? og i det tilfelle, kan det bli holdt sanksjoner mot meg?

Jeg blir hele tiden «tvunget» til å jobbe ettersom det ikke er ansatt noen andre ved siden av min stilling. (Nedskjæringer innad bedriften) Får heller ikke faste vakter ettersom det hele tiden er forandringer i bedriften. Dette begynner å bli en tung byrde for meg ettersom jeg aldri får tatt meg fri eller lignende uten at det blir sure miner, kjefting etc.

Hadde vært kjempefint med et konkret svar på det her, så jeg kan ta en beslutning som er rettferdig, både ovenfor meg, samt arbeidsgiver.

Svar: Ditt spørsmål omhandler to forhold. Det første spørsmålet knytter seg til oppsigelsestid, mens det andre spørsmålet omhandler arbeidstid.

Du opplyser at du har vært ansatt på en midlertidig kontrakt og at du har fortsatt utover den tid kontrakten var fastsatt til.

Det bemerkes kort at arbeidsmiljøloven har strenge regler for midlertidig tilsetting. Disse reglene fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-9. Hovedregelen er at man skal ansattes fast. Man kan bare tilsettes midlertidig dersom arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten eller man utfører arbeid i stedet for en annen eller andre, vikararbeid. I tillegg er det adgang til midlertidig ansettelse for praksisarbeid, deltaker i arbeidsmarkedstiltak og for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

Konsekvensen av at man er ansatt midlertidig i strid med arbeidsmiljølovens regler er at man er fast ansatt. Hvorvidt det i ditt tilfelle foreligger en ulovlig midlertidig ansettelse gir spørsmålet ditt ikke grunnlag for å vurdere.

Saken fortsetter under annonsen

Dersom man på lovlig måte er ansatt midlertidig opphører ansettelsesforholdet når kontraktstiden utløper, dog slik at man har krav på varsel dersom man har vært ansatt i mer enn ett år. Dersom man har vært midlertidig ansatt i fire år i samme virksomhet har man uansett krav på fast ansettelse.

Av ditt spørsmål fremgår det at du har vært ansatt i en periode på 6–7 måneder og at du har fortsatt utover den opprinnelige og avtalte kontraktstiden uten at det er inngått ny midlertidig kontrakt. Fortsetter arbeidsforholdet utover den periode som er avtalt gjelder de vanlige oppsigelsesfrister etter arbeidsmiljøloven. Oppsigelsesfrister fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-3. I ditt tilfelle vil oppsigelsestiden være 1 måned, jf arbeidsmiljøloven § 15-3 (1). 

Dersom du fratrer uten å overholde oppsigelsestiden vil dette være ulovlig fravær / ulovlig fratreden.. Du vil da ikke motta lønn og arbeidsgiver kan nekte å gi deg attest, jf arbeidsmiljøloven § 15–15.

Etter arbeidsmiljøloven § 10-3 skal det, dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Slik arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Det kan synes som om det for ditt vedkommende er slik at man arbeider til ulike tider på døgnet og det skal da utarbeides en oversikt som viser når du skal arbeide.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send e-post med ditt spørsmål!