På vegne av de rødgrønne ber Terje Myrli (AP) om at regjeringen ikke innfører EUs fjerde jernbanepakke.
Foto
Terje Myrli

Ap ber regjeringen utsette EUs jernbanepakke fire

Publisert: 18. september 2021 kl 07.27
Oppdatert: 10. november 2021 kl 18.55
Arbeiderpartiet har bedt regjeringen om å ikke behandle EUs fjerde jernbanepakke i EØS-komiteens møte 24. september.

Det sier transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i Ap til Fri fagbevegelse.

Det var Klassekampen som omtalte saken først.

Det var Myrli som sendte brevet, der det bes om at Norges tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke trekkes fra dagsorden på møtet i EØS-komiteen 24. september.

– Arbeiderpartiet vil derfor anmode regjeringen om at norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke ikke blir å behandle i EØS-komiteens møte 24. september, skriver Myrli.

Han sier situasjonen etter valget er spesiell.

– Vi er i en veldig spesiell situasjon der partiene som stemte mot tilslutningen til EUs fjerde jernbanepakke i Stortinget, nå har fått flertall i Stortinget. Og det nye Stortinget trer sammen bare sju dager etter møtet i EØS-komiteen, sier han til avisen.

– Har ikke mandat til å svekke EØS-avtalen

– Selv om det nå blir et annet flertall på Stortinget, er dette ikke i seg selv noe som opphever Stortingets vedtak fra juni i år, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NTB.

En eventuell omkamp om vedtaket er en vurdering et nytt Storting og en ny regjering må ta, sier han.

– Vi har definitivt ikke et mandat til å starte arbeidet med å svekke eller utfordre EØS-avtalen.

Konkurranse som hovedregel

I mai besluttet stortingsflertallet at Norge skal tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke.

Jernbanepakken gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Et kjerneelement i reformen er også at persontogtilbudet som hovedregel skal konkurranseutsettes.

Det nye stortingsflertallet etter årets valg motsetter seg imidlertid vedtaket om norsk tilslutning. Sp har krevd at behandlingen utsettes til det nye Stortinget er på plass.

Unntak fra regelen

Hareide understreker at persontransporten i Norge vil fortsatt vil skje i offentlig regi fordi det er offentlige myndigheter, altså Jernbanedirektoratet, som er ansvarlige for å inngå kontrakter om offentlig tjenesteyting.

I en overgangsperiode fram til 25. desember 2023 vil det være mulig å tildele kontrakter direkte, slik reglene var før fjerde jernbanepakke, opplyser samferdselsministeren.

Også etter denne datoen gjelder unntak fra hovedregelen om konkurranseutsetting.

– Et av disse unntakene åpner for direktemelding i visse situasjoner, og dette kan det være aktuelt å anvende for Norge, sier han.

– Gjennomfører vedtak

Statsminister Erna Solberg (H) sa tidligere denne uka at spørsmålet de hadde fått fra andre partier om saken, skulle gjennomgås.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sa Solberg.

Rødt har også vært på banen og bedt den påtroppende regjeringen om å stanse jernbanereformen.

– Om den likevel innlemmes, må en ny regjering umiddelbart si den opp, slik Stortingets utredningsseksjon tidligere har pekt på at er mulig, sa partileder Bjørnar Moxnes tidligere denne uka.

 

Saken fortsetter under annonsen